Исторически речник
фараон҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фараоньфараонꙗ, фараонѣфараонюфараонфараонꙗ, фараонѣфараонемь, фараонемъ, фараонѥмъ, фараонѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фараонфараоне, фараонюфараонфараонфараонемъ, фараонемь, фараонѥмъ, фараонѥмьфараонѧ, фараонѩ, фараонѫ, фараоне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фараонфараонхъ, фараонхьфараонꙗ, фараонѣфараонюфараонема, фараонѥмафараоне, фараонѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фараонꙗ, фараонѣфараонюфараоне, фараонѥфараонꙗ, фараонѣфараонемь, фараонемъ, фараонѥмъ, фараонѥмьфараон
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фараона, фараонꙗфараонфараонемъ, фараонемь, фараонѥмъ, фараонѥмьфараона, фараонꙗфараонфараонхъ, фараонхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фараонфараонюфараонема, фараонѥмафараон, фараонꙗфараонѧ, фараонѩ, фараонѭ, фараоне, фараонѥфараон
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фараонѭ, фараонѧ, фараонѩ, фараонюфараонеѭ, фараонеѫ, фараонѥѭ, фараонѥѫ, фараонею, фараонѥюфараонфараонѧ, фараонѩ, фараонѭ, фараоне, фараонѥфараонфараонꙗмъ, фараонꙗмь, фараонѣмъ, фараонѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фараонѧ, фараонѩ, фараонѭ, фараоне, фараонѥфараонꙗм, фараонѣмфараонꙗхъ, фараонѣхьфараонфараонюфараонꙗма, фараонѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
фараонь, фараон, фараоне, фараонфараонꙗго, фараонꙗего, фараонꙗаго, фараонꙗго, фараонего, фараонега, фараонѣго, фараонѣего, фараонѣаго, фараонѣго, фараонѧго, фараонѧего, фараонѧаго, фараонѧго, фараонгофараонюмѹ, фараонюемѹ, фараонюѹмѹ, фараонююмѹ, фараонюмѹ, фараонемѹ, фараонмѹфараонь, фараон, фараоне, фараонфараонꙗго, фараонꙗего, фараонꙗаго, фараонꙗго, фараонего, фараонега, фараонѣго, фараонѣего, фараонѣаго, фараонѣго, фараонѧго, фараонѧего, фараонѧаго, фараонѧго, фараонгофараонмь, фараонмь, фараонмъ, фараонмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
фараонмь, фараонмь, фараонмъ, фараонмъ, фараонемь, фараонемъ, фараонѣмь, фараонѣмъфараонь, фараон, фараоне, фараонфараон, фараонфараонхъ, фараонхъ, фараонхь, фараонхьфараонмъ, фараонмъ, фараонмь, фараонмьфараонѧѧ, фараонѩѧ, фараонѧѩ, фараонꙗѧ, фараонѧꙗ, фараонꙗꙗ, фараонꙗа, фараонее, фараоне, фараоне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
фараонм, фараонмфараонхъ, фараонхъ, фараонхь, фараонхьфараонꙗꙗ, фараонѣꙗ, фараонꙗа, фараонѣа, фараонѣѣ, фараонѧѧфараонююфараонма, фараонмафараоне, фараонее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
фараонꙗго, фараонꙗего, фараонꙗаго, фараонꙗго, фараонего, фараонега, фараонѣго, фараонѣего, фараонѣаго, фараонѣго, фараонѧго, фараонѧего, фараонѧаго, фараонѧго, фараонгофараонюмѹ, фараонюемѹ, фараонюѹмѹ, фараонююмѹ, фараонюмѹ, фараонемѹ, фараонмѹфараоне, фараонеефараонꙗго, фараонꙗего, фараонꙗаго, фараонꙗго, фараонего, фараонега, фараонѣго, фараонѣего, фараонѣаго, фараонѣго, фараонѧго, фараонѧего, фараонѧаго, фараонѧго, фараонгофараонмь, фараонмь, фараонмъ, фараонмъфараонмь, фараонмь, фараонмъ, фараонмъ, фараонемь, фараонемъ, фараонѣмь, фараонѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
фараоне, фараонеефараонꙗꙗ, фараонꙗа, фараонꙗѧ, фараонѧѧ, фараонѣꙗ, фараонѣа, фараонѣѣфараонхъ, фараонхъ, фараонхь, фараонхьфараонмъ, фараонмъ, фараонмь, фараонмьфараонꙗꙗ, фараонꙗа, фараонꙗѧ, фараонѧѧ, фараонѣꙗ, фараонѣа, фараонѣѣфараонм, фараонм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
фараонхъ, фараонхъ, фараонхь, фараонхьфараонфараонююфараонма, фараонмафараонꙗꙗ, фараонꙗа, фараонѣꙗ, фараонѣа, фараонѣѣ, фараонѧѧфараонѧѧ, фараонѩѧ, фараонее, фараонѥѥ, фараонеѥ, фараонꙗѧ, фараонѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
фараон, фараонефараонѭѭ, фараонеѭ, фараонѧѧ, фараонѩѧ, фараонююфараонеѭ, фараонеѫ, фараонѥѭ, фараонѥѫ, фараонѭѭ, фараонеѧ, фараонею, фараонѥѧ, фараонѥюфараон, фараонѣфараонѧѧ, фараонѩѩ, фараонѩѧ, фараонꙗѧ, фараонѭѭ, фараонее, фараонѥе, фараонѧфараонхъ, фараонхъ, фараонхь, фараонхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
фараонмъ, фараонмъ, фараонмь, фараонмьфараонѧѧ, фараонѩѩ, фараонѩѧ, фараонꙗѧ, фараонѭѭ, фараонее, фараонѥе, фараонѧфараонм, фараонмфараонхъ, фараонхъ, фараонхь, фараонхьфараонфараонюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
фараонма, фараонма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фараон҄ь прил притеж Фараонов, който принадлежи на фараона г боже ... ꙁбаввꙑ данла отъ ѹстъ львовъ.  сънабьдѣвꙑ мѡӱсѭ отъ рѫкꙑ фараѡн҄ꙙ ... ѹслꙑш насъ молꙙштъ т сꙙ хсе С 179.9—10 Изч С От гр [τοῦ] Ζαραώ фараѡн҄ь Вж. при фараоновъ Нвб