Исторически речник
фалековъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фалековъ, фалековьфалековафалековѹфалековъ, фалековьфалековафалековомь, фалековомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фалековѣфалековъфалековфалековъ, фалековьфалековомъ, фалековомьфалековꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фалековꙑфалековѣхъ, фалековѣхьфалековафалековѹфалековомафалеково
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фалековафалековѹфалековофалековафалековомь, фалековомъфалековѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фалековафалековъ, фалековьфалековомъ, фалековомьфалековафалековꙑфалековѣхъ, фалековѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фалековѣфалековѹфалековомафалековафалековꙑ, фалековѫфалековѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фалековѫ, фалековѹфалековоѭ, фалековоѫ, фалековоѧ, фалековоюфалековѣфалековꙑфалековъ, фалековьфалековамъ, фалековамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фалековꙑфалековамфалековахъ, фалековахьфалековѣфалековѹфалековама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фалековъ прил притеж ЛИ Фалеков, който е в някакви отношения с Фалек — син на Евер [Бит. 10.25, 11.26]; според новозаветната традиция един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... серѹховъ. рагавовъ. фале(к)овъ. еверовъ М Лк 3.35 Изч М З Гр τοῦ Ζάλεκ От евр ЛИ Peleg ’разделение’