Исторически речник
ѹщедрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹщедртѹщеждрѭ, ѹщедрѭ, ѹщедрѧ, ѹщедрюѹщедршѹщедртъ, ѹщедрть, ѹщедртѹщедрмъ, ѹщедрмь, ѹщедрм, ѹщедрмоѹщедрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹщедрѧтъ, ѹщедрѧть, ѹщедрѧтѹщедрвѣѹщедртаѹщедртеѹщедрѹщедр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹщедрмъ, ѹщедрмь, ѹщедрмѹщедртеѹщедрвѣѹщедртаѹщедрхъ, ѹщедрхь, ѹщедрхѹщедр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹщедрѹщедрхомъ, ѹщедрхомь, ѹщедрхом, ѹщедрхмꙑѹщедрстеѹщедршѧ, ѹщедршѫ, ѹщедрша, ѹщедрше, ѹщедрхѫѹщедрховѣѹщедрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹщедрсте*ѹщеждрꙗахъ*ѹщеждрꙗаше*ѹщеждрꙗаше*ѹщеждрꙗахомъ*ѹщеждрꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹщеждрꙗахѫ*ѹщеждрꙗаховѣ*ѹщеждрꙗашета*ѹщеждрꙗашете
ѹщедрт -ѹщедрѭ -ѹщедрш св Проявя щедрост, милост към някого бже ѹщедрі нꙑ. ї благо нꙑ просвѣті ліце твое на нꙑ.  помлѹі нꙑ СП 66.2 тако о наш къ гю бѹ нашемѹ. доїждеже ѹштедрітъ нъї СП 122.2 Срв. С75.21 благоврѣменьно ѹбо намъ. вьвест покааню ѹтелꙗ. блѫднцѫ онѫ ... ѭже помловавъ ост.  ѹштедрвъ омꙑ С 390.18—19 Образно. тꙑ вьскресъ помлѹеші сона. ѣко врѣмѩ помловаті. ѣко прде врѣмѩ. ѣко благоволшѩ рабі твоі каменьего.  пръстъ его ѹщедрѩтъ СП 101.15 Изч СП С Гр οἰκτείρω ѹщедріт ѹштедрт ѹштедріт Нвб Срв щедър прил щедрост ж