Исторически речник
ѹтел҄ьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹтел҄ьство, ѹтел҄ъство, ѹтел҄ствоѹтел҄ьства, ѹтел҄ъства, ѹтел҄стваѹтел҄ьствѹ, ѹтел҄ъствѹ, ѹтел҄ствѹѹтел҄ьствомь, ѹтел҄ъствомь, ѹтел҄ствомь, ѹтел҄ьствомъ, ѹтел҄ъствомъ, ѹтел҄ствомъѹтел҄ьствѣ, ѹтел҄ъствѣ, ѹтел҄ствѣѹтел҄ьства, ѹтел҄ъства, ѹтел҄ства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹтел҄ьствъ, ѹтел҄ъствъ, ѹтел҄ествъ, ѹтел҄ьствь, ѹтел҄ствь, ѹтел҄ьстъвь, ѹтел҄стъвь, ѹтел҄ьстьвь, ѹтел҄стьвьѹтел҄рьствомъ, ѹтел҄ъствомъ, ѹтел҄ствомъ, ѹтел҄ьствомь, ѹтел҄ъствомь, ѹтел҄ствомьѹтел҄ьствꙑ, ѹтел҄ъствꙑ, ѹтел҄ствꙑѹтел҄ьствѣхъ, ѹтел҄ъствѣхъ, ѹтел҄ствѣхъ, ѹтел҄ьствѣхь, ѹтел҄ъствѣхь, ѹтел҄ствѣхьѹтел҄ьствѣ, ѹтел҄ъствѣ, ѹтел҄ствѣѹтел҄ьствѹ, ѹтел҄ъствѹ, ѹтел҄ствѹ
NnDu
ѹтел҄ьствома, ѹтел҄ъствома, ѹтел҄ствома
ѹтел҄ьство ср Поучение, проповед обьходтъ бо ꙗко л҄ьвъ ревꙑ. щѧ кого пожьретъ по кънгамъ. сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ. сего рад нꙑнѣшьнѣа ѹтел҄ьства. сего рад потанꙗ. боьстꙗ же обраꙁъ отъ дъвоего сего състотъ сѧ ХЛ IIВa 20—21 Изч ХЛ Гр διδασκαλεῖον Нвб учителство ОА НГер ЕтМл БТР АР