Исторически речник
ѹтел҄ьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѹтел҄ьнъ, ѹтел҄ьньѹтел҄ьнаѹтел҄ьнѹѹтел҄ьнъ, ѹтел҄ьньѹтел҄ьнаѹтел҄ьномь, ѹтел҄ьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѹтел҄ьнѣѹтел҄ьне, ѹтел҄ьнꙑѹтел҄ьнѹтел҄ьнъ, ѹтел҄ьньѹтел҄ьномъ, ѹтел҄ьномьѹтел҄ьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѹтел҄ьнꙑѹтел҄ьнѣхъ, ѹтел҄ьнѣхьѹтел҄ьнаѹтел҄ьнѹѹтел҄ьномаѹтел҄ьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѹтел҄ьнаѹтел҄ьнѹѹтел҄ьноѹтел҄ьнаѹтел҄ьномь, ѹтел҄ьномъѹтел҄ьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѹтел҄ьнаѹтел҄ьнъ, ѹтел҄ьньѹтел҄ьномъ, ѹтел҄ьномьѹтел҄ьнаѹтел҄ьнꙑѹтел҄ьнѣхъ, ѹтел҄ьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѹѹтел҄ьномаѹтел҄ьнаѹтел҄ьнꙑ, ѹтел҄ьнѫѹтел҄ьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѹтел҄ьнѫ, ѹтел҄ьнѹѹтел҄ьноѭ, ѹтел҄ьноѫ, ѹтел҄ьноѧ, ѹтел҄ьноюѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнꙑѹтел҄ьнъ, ѹтел҄ьньѹтел҄ьнамъ, ѹтел҄ьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѹтел҄ьнꙑѹтел҄ьнамѹтел҄ьнахъ, ѹтел҄ьнахьѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѹѹтел҄ьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѹтел҄ьнꙑ, ѹтел҄ьнꙑ, ѹтел҄ьноѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьнаего, ѹтел҄ьнааго, ѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьного, ѹтел҄ьнога, ѹтел҄ьнгоѹтел҄ьнѹмѹ, ѹтел҄ьнѹемѹ, ѹтел҄ьнѹѹмѹ, ѹтел҄ьнѹмѹ, ѹтел҄ьноомѹ, ѹтел҄ьномѹ, ѹтел҄ьноѹмѹ, ѹтел҄ьнмѹѹтел҄ьнꙑ, ѹтел҄ьнꙑ, ѹтел҄ьноѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьнаего, ѹтел҄ьнааго, ѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьного, ѹтел҄ьнога, ѹтел҄ьнгоѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѹтел҄ьнѣмь, ѹтел҄ьнѣемь, ѹтел҄ьнѣѣмь, ѹтел҄ьнѣамь, ѹтел҄ьнѣмь, ѹтел҄ьнѣмъ, ѹтел҄ьнѣемъ, ѹтел҄ьнѣѣмъ, ѹтел҄ьнѣамъ, ѹтел҄ьнѣмъ, ѹтел҄ьномь, ѹтел҄ьномъѹтел҄ьнꙑ, ѹтел҄ьнꙑ, ѹтел҄ьноѹтел҄ьнѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнѣхъ, ѹтел҄ьнѣхьѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнѣмъ, ѹтел҄ьнѣмьѹтел҄ьнꙑѧ, ѹтел҄ьнꙑꙗ, ѹтел҄ьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѹтел҄ьнꙑм, ѹтел҄ьнꙑмѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнꙑхьѹтел҄ьнаꙗ, ѹтел҄ьнаа, ѹтел҄ьнаѣѹтел҄ьнѹю, ѹтел҄ьноюѹтел҄ьнꙑма, ѹтел҄ьнꙑмаѹтел҄ьно, ѹтел҄ьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьнаего, ѹтел҄ьнааго, ѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьного, ѹтел҄ьнога, ѹтел҄ьнгоѹтел҄ьнѹмѹ, ѹтел҄ьнѹемѹ, ѹтел҄ьнѹѹмѹ, ѹтел҄ьнѹмѹ, ѹтел҄ьноомѹ, ѹтел҄ьномѹ, ѹтел҄ьноѹмѹ, ѹтел҄ьнмѹѹтел҄ьно, ѹтел҄ьноеѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьннаего, ѹтел҄ьнааго, ѹтел҄ьнаго, ѹтел҄ьного, ѹтел҄ьнога, ѹтел҄ьнгоѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнꙑмъѹтел҄ьнѣмь, ѹтел҄ьнѣемь, ѹтел҄ьнѣѣмь, ѹтел҄ьнѣамь, ѹтел҄ьнѣмь, ѹтел҄ьнѣмъ, ѹтел҄ьнѣемъ, ѹтел҄ьнѣѣмъ, ѹтел҄ьнѣамъ, ѹтел҄ьнѣмъ, ѹтел҄ьномь, ѹтел҄ьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѹтел҄ьно, ѹтел҄ьноеѹтел҄ьнаꙗ, ѹтел҄ьнаа, ѹтел҄ьнаѣ, ѹтел҄ьнаѧѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнѣхъ, ѹтел҄ьнѣхьѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнѣмъ, ѹтел҄ьнѣмьѹтел҄ьнаꙗ, ѹтел҄ьнаа, ѹтел҄ьнаѣ, ѹтел҄ьнаѧѹтел҄ьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнꙑхьѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѹю, ѹтел҄ьноюѹтел҄ьнꙑма, ѹтел҄ьнꙑмаѹтел҄ьнаꙗ, ѹтел҄ьнаа, ѹтел҄ьнаѣ, ѹтел҄ьнаѧѹтел҄ьнꙑѧ, ѹтел҄ьнꙑꙗ, ѹтел҄ьнѫѭ, ѹтел҄ьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьноѹтел҄ьнѫѭ, ѹтел҄ьнѹю, ѹтел҄ьноѭ, ѹтел҄ьноюѹтел҄ьнѫѭ, ѹтел҄ьноѫ, ѹтел҄ьноѧ, ѹтел҄ьноюѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнꙑѧ, ѹтел҄ьнꙑꙗ, ѹтел҄ьнꙑеѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнѣхъ, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнꙑмъ, ѹтел҄ьнѣмъ, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнꙑмь, ѹтел҄ьнѣмьѹтел҄ьнꙑѧ, ѹтел҄ьнꙑꙗ, ѹтел҄ьнꙑеѹтел҄ьнꙑм, ѹтел҄ьнꙑмѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхъ, ѹтел҄ьнꙑхь, ѹтел҄ьнꙑхьѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѹтел҄ьнꙑма, ѹтел҄ьнꙑмаѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшаѹтел҄ьнѣшѹ, ѹтел҄ьнѣшюѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѹтел҄ьнѣшемь, ѹтел҄ьнѣшемъѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѣше, ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшь, ѹтел҄ьнѣшъѹтел҄ьнѣшемъ, ѹтел҄ьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѹтел҄ьнѣшѧѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхьѹтел҄ьнѣшаѹтел҄ьнѣшѹ, ѹтел҄ьнѣшюѹтел҄ьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѹтел҄ьнѣе, ѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьнѣшеѹтел҄ьнѣшаѹтел҄ьнѣшѹ, ѹтел҄ьнѣшюѹтел҄ьнѣе, ѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьнѣшеѹтел҄ьнѣшаѹтел҄ьнѣшемь, ѹтел҄ьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣе, ѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѣша, ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшь, ѹтел҄ьнѣшъѹтел҄ьнѣшемъ, ѹтел҄ьнѣшемьѹтел҄ьнѣша, ѹтел҄ьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхьѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшѹ, ѹтел҄ьнѣшюѹтел҄ьнѣшемаѹтел҄ьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѹтел҄ьнѣшѧ, ѹтел҄ьнѣшѫ, ѹтел҄ьнѣшеѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшѫ, ѹтел҄ьнѣшѧ, ѹтел҄ьнѣшѹѹтел҄ьнѣшеѭ, ѹтел҄ьнѣшеѫ, ѹтел҄ьнѣшеѧ, ѹтел҄ьнѣшеюѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѹтел҄ьнѣшѧ, ѹтел҄ьнѣшѫ, ѹтел҄ьнѣшеѹтел҄ьнѣшь, ѹтел҄ьнѣшъѹтел҄ьнѣшамъ, ѹтел҄ьнѣшамьѹтел҄ьнѣшѧ, ѹтел҄ьнѣше, ѹтел҄ьнѣшѫѹтел҄ьнѣшамѹтел҄ьнѣшахъ, ѹтел҄ьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшѹ, ѹтел҄ьнѣшюѹтел҄ьнѣшамаѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшаго, ѹтел҄ьнѣшаего, ѹтел҄ьнѣшааго, ѹтел҄ьнѣшагоѹтел҄ьнѣшѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшѹемѹ, ѹтел҄ьнѣшѹѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшюмѹ, ѹтел҄ьнѣшюемѹ, ѹтел҄ьнѣшюѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѣшаго, ѹтел҄ьнѣшаего, ѹтел҄ьнѣшааго, ѹтел҄ьнѣшагоѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмъѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмъѹтел҄ьнѣѹтел҄ьнѣше, ѹтел҄ьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхь, ѹтел҄ьнѣшхьѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмьѹтел҄ьнѣшѧѧ, ѹтел҄ьнѣшее, ѹтел҄ьнѣшѫѫѹтел҄ьнѣшм, ѹтел҄ьнѣшмѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхьѹтел҄ьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѹтел҄ьнѣшѹю, ѹтел҄ьнѣшююѹтел҄ьнѣшма, ѹтел҄ьнѣшмаѹтел҄ьнѣе, ѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьнѣшее, ѹтел҄ьнѣшеѹтел҄ьнѣшаго, ѹтел҄ьнѣшаего, ѹтел҄ьнѣшааго, ѹтел҄ьнѣшагоѹтел҄ьнѣшѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшѹемѹ, ѹтел҄ьнѣшѹѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшюмѹ, ѹтел҄ьнѣшюемѹ, ѹтел҄ьнѣшюѹмѹ, ѹтел҄ьнѣшюмѹѹтел҄ьнѣе, ѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьнѣшее, ѹтел҄ьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѹтел҄ьнѣшаго, ѹтел҄ьнѣшаего, ѹтел҄ьнѣшааго, ѹтел҄ьнѣшагоѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмъѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмъѹтел҄ьнѣе, ѹтел҄ьнѣ, ѹтел҄ьнѣшее, ѹтел҄ьнѣшеѹтел҄ьнѣшаꙗ, ѹтел҄ьнѣшаѣ, ѹтел҄ьнѣшаѧѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхь, ѹтел҄ьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмьѹтел҄ьнѣшаꙗ, ѹтел҄ьнѣшаѣ, ѹтел҄ьнѣшаѧѹтел҄ьнѣшм, ѹтел҄ьнѣшмѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхьѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшѹю, ѹтел҄ьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѹтел҄ьнѣшма, ѹтел҄ьнѣшмаѹтел҄ьнѣшꙗ, ѹтел҄ьнѣшѣ, ѹтел҄ьнѣшаꙗѹтел҄ьнѣшѧѧ, ѹтел҄ьнѣшѧѩ, ѹтел҄ьнѣшѫѫ, ѹтел҄ьнѣшаѧ, ѹтел҄ьнѣшее, ѹтел҄ьнѣшеѥѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшѫѫ, ѹтел҄ьнѣшѫѭ, ѹтел҄ьнѣшѧѧ, ѹтел҄ьнѣшѧѩ, ѹтел҄ьнѣшююѹтел҄ьнѣшѫѫ, ѹтел҄ьнѣшѫѭ, ѹтел҄ьнѣшѧѧ, ѹтел҄ьнѣшѧѩ, ѹтел҄ьнѣшюю, ѹтел҄ьнѣшеѭ, ѹтел҄ьнѣшеѫ, ѹтел҄ьнѣшеѧ, ѹтел҄ьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшꙗ, ѹтел҄ьнѣшѣѹтел҄ьнѣшѧѧ, ѹтел҄ьнѣшѧѩ, ѹтел҄ьнѣшѫѫ, ѹтел҄ьнѣшаѧ, ѹтел҄ьнѣшее, ѹтел҄ьнѣшеѥѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхь, ѹтел҄ьнѣшхьѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмъ, ѹтел҄ьнѣшмь, ѹтел҄ьнѣшмьѹтел҄ьнѣшѧѧ, ѹтел҄ьнѣшѧѩ, ѹтел҄ьнѣшѫѫ, ѹтел҄ьнѣшаѧ, ѹтел҄ьнѣшее, ѹтел҄ьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѹтел҄ьнѣшм, ѹтел҄ьнѣшмѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхъ, ѹтел҄ьнѣшхь, ѹтел҄ьнѣшхьѹтел҄ьнѣшѹтел҄ьнѣшѹю, ѹтел҄ьнѣшююѹтел҄ьнѣшма, ѹтел҄ьнѣшма
ѹтел҄ьнъ -ꙑ прил Поучителен, който е свързан с поучение бъ нашъ. остав намъ стꙑхъ мѫенкъ  арꙿхеппъ нашхъ жт. то бо въ словесехъ ѹтел҄ънꙑхъ оставшꙙ С 542.15—16 Изч С ѹтел҄ънъ Нвб Срв [по]учителен