Исторически речник
ѹн҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹн҄ен, ѹн҄еньѹн҄енꙗ, ѹн҄ена, ѹн҄еньꙗѹн҄еню, ѹн҄енѹ, ѹн҄еньюѹн҄енмь, ѹн҄еньмь, ѹн҄енмъ, ѹн҄еньмъ, ѹн҄енмь, ѹн҄енмъѹн҄ен, ѹн҄ень, ѹн҄енѹн҄енꙗ, ѹн҄ена, ѹн҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹн҄ен, ѹн҄ень, ѹн҄енеѹн҄енмъ, ѹн҄еньмъ, ѹн҄енмь, ѹн҄еньмь, ѹн҄енмъ, ѹн҄енмь, ѹн҄еномъ, ѹн҄енамъѹн҄ен, ѹн҄ень, ѹн҄ен, ѹн҄енмѹн҄енхъ, ѹн҄еньхъ, ѹн҄енхь, ѹн҄еньхь, ѹн҄енхъ, ѹн҄енхьѹн҄ен, ѹн҄еньѹн҄еню, ѹн҄енѹ, ѹн҄енью
NnDu
ѹн҄енма, ѹн҄еньма, ѹн҄енма, ѹн҄енма
ѹн҄ень -ꙗ ср 1. Добро състояние, добър вид дѹховьно стъ. да матъ  око ѹставъ  мѣрѫ ...  ѧꙁꙑкъ стѣнѫ да матъ ...  ходъ вьловьнъ мѣт ... наѱанааго вь стад добрꙑѧ. дѣтѣл. ѹнен҄ бо вьнѣшꙿн҄хъ ѹдовъ. обраꙁъ стъ етеръ дѹшевьнаго ѹстроньꙗ С 497.28 съкаж м кого ловѣка съгрѣшвꙿша ... не поштетъ л самъ ходатаꙗ себѣ. да ꙗвѣ ꙁдрекѫ.  мьн҄ьшааго себе. да бꙑ тъьѭ кꙑмъ ꙁбꙑт мѹ ꙁъла. да л о пльтьнѣѣмь ѹн҄ен. а о дѹховьнѣѣмь беꙁакон С 361.22 2. Установен ред ѡсьнова ꙁемлѭ і прѣбꙑваетъ. ѹненемь твоїмь прѣбꙑваетъ день. ѣко вьсѣ работьна тебѣ СП 118.91 Изч СП С Гр εὐταξία διάταξις ѹнене ѹн҄ен Нвб Срв чинене ОА ВА НГер ЕтМл БТР