Исторически речник
ѹень  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѹень, ѹенъѹенаѹенѹ, ѹенюѹень, ѹенъѹенаѹенемь, ѹенемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѹенѹень, ѹенъѹенѹень, ѹенъ, ѹен, ѹенеѹенемъ, ѹенемьѹенѧ, ѹенѫ, ѹене
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѹенѹенхъ, ѹенхьѹенаѹенѹ, ѹенюѹенемаѹене
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѹенаѹенѹ, ѹенюѹенеѹенаѹенемь, ѹенемъѹен
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѹенаѹень, ѹенъ, ѹен, ѹенеѹенемъ, ѹенемьѹенаѹенѹенхъ, ѹенхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѹенѹенѹ, ѹенюѹенемаѹенаѹенѧ, ѹене, ѹенѫѹен
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѹенѫ, ѹенѹѹенеѭ, ѹенеѫ, ѹенеѧ, ѹенеюѹенѹенѧ, ѹене, ѹенѫѹень, ѹенъ, ѹен, ѹенеѹенамъ, ѹенамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѹенѧ, ѹене, ѹенѫѹенамѹенахъ, ѹенахьѹенѹенѹ, ѹенюѹенама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ѹень прил притеж Който принадлежи или се отнася до ученика, ученически ꙇ же колжьдо напоꙇтъ. едного отъ малꙑхъ схъ. ашѫ стѹденꙑ водꙑ. токмо въ ꙇмѧ ѹене З Мт 10.42 сего раді  колюбець гъ ꙁьрѧ дръꙁост ѹенѧ съмѫштааше сѧ. любовь ѣвлѣѩ ѭже імѣаше К 3b 30—31 Срв. К3b 8 Изч З К Гр [τοῦ] μαϑητοῦ ѹеніь Нвб ученички, ученишки диал ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв ученически ОА НГер ЕтМл БТР АР