Исторически речник
ѹцѣсарт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹцѣсарт сѧѹцѣсарѭ, ѹцѣсарѧ, ѹцѣсарюѹцѣсаршѹцѣсартъ, ѹцѣсарть, ѹцѣсартѹцѣсармъ, ѹцѣсармь, ѹцѣсарм, ѹцѣсармоѹцѣсарте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹцѣсарѧтъ, ѹцѣсарѧть, ѹцѣсарѧтѹцѣсарвѣѹцѣсартаѹцѣсартеѹцѣсарѹцѣсар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹцѣсармъ, ѹцѣсармь, ѹцѣсармѹцѣсартеѹцѣсарвѣѹцѣсартаѹцѣсархъ, ѹцѣсархь, ѹцѣсархѹцѣсар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹцѣсарѹцѣсархомъ, ѹцѣсархомь, ѹцѣсархом, ѹцѣсархмꙑѹцѣсарстеѹцѣсаршѧ, ѹцѣсаршѫ, ѹцѣсарша, ѹцѣсарше, ѹцѣсархѫѹцѣсарховѣѹцѣсарста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹцѣсарстеѹцѣсарꙗахъ, ѹцѣсарѣахъ, ѹцѣсараахъ, ѹцѣсарѣхъ, ѹцѣсарꙗхъ, ѹцѣсарѧахъ, ѹцѣсарѧхъ, ѹцѣсарꙗахь, ѹцѣсарѣахь, ѹцѣсараахь, ѹцѣсарѣхь, ѹцѣсарꙗхь, ѹцѣсарѧахь, ѹцѣсарѧхь, ѹцѣсарꙗах, ѹцѣсарѣах, ѹцѣсараах, ѹцѣсарѣх, ѹцѣсарꙗх, ѹцѣсарѧах, ѹцѣсарѧхѹцѣсарꙗаше, ѹцѣсарѣаше, ѹцѣсарааше, ѹцѣсарѣше, ѹцѣсарꙗше, ѹцѣсарѧаше, ѹцѣсарѧшеѹцѣсарꙗаше, ѹцѣсарѣаше, ѹцѣсарааше, ѹцѣсарѣше, ѹцѣсарꙗше, ѹцѣсарѧаше, ѹцѣсарѧшеѹцѣсарꙗахомъ, ѹцѣсарѣахомъ, ѹцѣсараахомъ, ѹцѣсарѣхомъ, ѹцѣсарꙗхомъ, ѹцѣсарѧахомъ, ѹцѣсарѧхомъ, ѹцѣсарꙗахомь, ѹцѣсарѣахомь, ѹцѣсараахомь, ѹцѣсарѣхомь, ѹцѣсарꙗхомь, ѹцѣсарѧахомь, ѹцѣсарѧхомь, ѹцѣсарꙗахом, ѹцѣсарѣахом, ѹцѣсараахом, ѹцѣсарѣхом, ѹцѣсарꙗхом, ѹцѣсарѧахом, ѹцѣсарѧхомѹцѣсарꙗашете, ѹцѣсарѣашете, ѹцѣсараашете, ѹцѣсарѣшете, ѹцѣсарꙗшете, ѹцѣсарꙗасте, ѹцѣсарѣасте, ѹцѣсараасте, ѹцѣсарѣсте, ѹцѣсарꙗсте, ѹцѣсарѧасте, ѹцѣсарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹцѣсарꙗахѫ, ѹцѣсарѣахѫ, ѹцѣсараахѫ, ѹцѣсарѣхѫ, ѹцѣсарꙗхѫ, ѹцѣсарꙗахѹ, ѹцѣсарѣахѹ, ѹцѣсараахѹ, ѹцѣсарѣхѹ, ѹцѣсарꙗхѹ, ѹцѣсарѧахѹ, ѹцѣсарѧхѹѹцѣсарꙗаховѣ, ѹцѣсарѣаховѣ, ѹцѣсарааховѣ, ѹцѣсарѣховѣ, ѹцѣсарꙗховѣ, ѹцѣсарѧаховѣ, ѹцѣсарѧховѣѹцѣсарꙗашета, ѹцѣсарѣашета, ѹцѣсараашета, ѹцѣсарѣшета, ѹцѣсарꙗшета, ѹцѣсарꙗаста, ѹцѣсарѣаста, ѹцѣсарааста, ѹцѣсарѣста, ѹцѣсарꙗста, ѹцѣсарѧаста, ѹцѣсарѧстаѹцѣсарꙗашете, ѹцѣсарѣашете, ѹцѣсараашете, ѹцѣсарѣшете, ѹцѣсарꙗшете, ѹцѣсарꙗасте, ѹцѣсарѣасте, ѹцѣсараасте, ѹцѣсарѣсте, ѹцѣсарꙗсте, ѹцѣсарѧасте, ѹцѣсарѧсте
ѹцѣсарт сѧ -ѹцѣсарѭ сѧ -ѹцѣсарш сѧ св Възцаря се [образно] еуга же прѣстѫпт адама сътворла. ꙁде отъреене на обою.  ѹцѣсар сꙙ сьмрьть отъ адама до мосеа С 482.18 Изч С Гр βασιλεύω Нвб Срв [въз]царя се ОА ВА ЕтМл БТР РБЕ