Исторически речник
ѹтѣшьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѹтѣшьнъ, ѹтѣшьньѹтѣшьнаѹтѣшьнѹѹтѣшьнъ, ѹтѣшьньѹтѣшьнаѹтѣшьномь, ѹтѣшьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѹтѣшьнѣѹтѣшьне, ѹтѣшьнꙑѹтѣшьнѹтѣшьнъ, ѹтѣшьньѹтѣшьномъ, ѹтѣшьномьѹтѣшьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѹтѣшьнꙑѹтѣшьнѣхъ, ѹтѣшьнѣхьѹтѣшьнаѹтѣшьнѹѹтѣшьномаѹтѣшьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѹтѣшьнаѹтѣшьнѹѹтѣшьноѹтѣшьнаѹтѣшьномь, ѹтѣшьномъѹтѣшьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѹтѣшьнаѹтѣшьнъ, ѹтѣшьньѹтѣшьномъ, ѹтѣшьномьѹтѣшьнаѹтѣшьнꙑѹтѣшьнѣхъ, ѹтѣшьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѹтѣшьнѣѹтѣшьнѹѹтѣшьномаѹтѣшьнаѹтѣшьнꙑ, ѹтѣшьнѫѹтѣшьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѹтѣшьнѫ, ѹтѣшьнѹѹтѣшьноѭ, ѹтѣшьноѫ, ѹтѣшьноѧ, ѹтѣшьноюѹтѣшьнѣѹтѣшьнꙑѹтѣшьнъ, ѹтѣшьньѹтѣшьнамъ, ѹтѣшьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѹтѣшьнꙑѹтѣшьнамѹтѣшьнахъ, ѹтѣшьнахьѹтѣшьнѣѹтѣшьнѹѹтѣшьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѹтѣшьнꙑ, ѹтѣшьнꙑ, ѹтѣшьноѹтѣшьнаго, ѹтѣшьнаего, ѹтѣшьнааго, ѹтѣшьнаго, ѹтѣшьного, ѹтѣшьнога, ѹтѣшьнгоѹтѣшьнѹмѹ, ѹтѣшьнѹемѹ, ѹтѣшьнѹѹмѹ, ѹтѣшьнѹмѹ, ѹтѣшьноомѹ, ѹтѣшьномѹ, ѹтѣшьноѹмѹ, ѹтѣшьнмѹѹтѣшьнꙑ, ѹтѣшьнꙑ, ѹтѣшьноѹтѣшьнаго, ѹтѣшьнаего, ѹтѣшьнааго, ѹтѣшьнаго, ѹтѣшьного, ѹтѣшьнога, ѹтѣшьнгоѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѹтѣшьнѣмь, ѹтѣшьнѣемь, ѹтѣшьнѣѣмь, ѹтѣшьнѣамь, ѹтѣшьнѣмь, ѹтѣшьнѣмъ, ѹтѣшьнѣемъ, ѹтѣшьнѣѣмъ, ѹтѣшьнѣамъ, ѹтѣшьнѣмъ, ѹтѣшьномь, ѹтѣшьномъѹтѣшьнꙑ, ѹтѣшьнꙑ, ѹтѣшьноѹтѣшьнѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнѣхъ, ѹтѣшьнѣхьѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнѣмъ, ѹтѣшьнѣмьѹтѣшьнꙑѧ, ѹтѣшьнꙑꙗ, ѹтѣшьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѹтѣшьнꙑм, ѹтѣшьнꙑмѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнꙑхьѹтѣшьнаꙗ, ѹтѣшьнаа, ѹтѣшьнаѣѹтѣшьнѹю, ѹтѣшьноюѹтѣшьнꙑма, ѹтѣшьнꙑмаѹтѣшьно, ѹтѣшьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѹтѣшьнаго, ѹтѣшьнаего, ѹтѣшьнааго, ѹтѣшьнаго, ѹтѣшьного, ѹтѣшьнога, ѹтѣшьнгоѹтѣшьнѹмѹ, ѹтѣшьнѹемѹ, ѹтѣшьнѹѹмѹ, ѹтѣшьнѹмѹ, ѹтѣшьноомѹ, ѹтѣшьномѹ, ѹтѣшьноѹмѹ, ѹтѣшьнмѹѹтѣшьно, ѹтѣшьноеѹтѣшьнаго, ѹтѣшьннаего, ѹтѣшьнааго, ѹтѣшьнаго, ѹтѣшьного, ѹтѣшьнога, ѹтѣшьнгоѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнꙑмъѹтѣшьнѣмь, ѹтѣшьнѣемь, ѹтѣшьнѣѣмь, ѹтѣшьнѣамь, ѹтѣшьнѣмь, ѹтѣшьнѣмъ, ѹтѣшьнѣемъ, ѹтѣшьнѣѣмъ, ѹтѣшьнѣамъ, ѹтѣшьнѣмъ, ѹтѣшьномь, ѹтѣшьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѹтѣшьно, ѹтѣшьноеѹтѣшьнаꙗ, ѹтѣшьнаа, ѹтѣшьнаѣ, ѹтѣшьнаѧѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнѣхъ, ѹтѣшьнѣхьѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнѣмъ, ѹтѣшьнѣмьѹтѣшьнаꙗ, ѹтѣшьнаа, ѹтѣшьнаѣ, ѹтѣшьнаѧѹтѣшьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнꙑхьѹтѣшьнѣѹтѣшьнѹю, ѹтѣшьноюѹтѣшьнꙑма, ѹтѣшьнꙑмаѹтѣшьнаꙗ, ѹтѣшьнаа, ѹтѣшьнаѣ, ѹтѣшьнаѧѹтѣшьнꙑѧ, ѹтѣшьнꙑꙗ, ѹтѣшьнѫѭ, ѹтѣшьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьноѹтѣшьнѫѭ, ѹтѣшьнѹю, ѹтѣшьноѭ, ѹтѣшьноюѹтѣшьнѫѭ, ѹтѣшьноѫ, ѹтѣшьноѧ, ѹтѣшьноюѹтѣшьнѣѹтѣшьнꙑѧ, ѹтѣшьнꙑꙗ, ѹтѣшьнꙑеѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнѣхъ, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнꙑмъ, ѹтѣшьнѣмъ, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнꙑмь, ѹтѣшьнѣмьѹтѣшьнꙑѧ, ѹтѣшьнꙑꙗ, ѹтѣшьнꙑеѹтѣшьнꙑм, ѹтѣшьнꙑмѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхъ, ѹтѣшьнꙑхь, ѹтѣшьнꙑхьѹтѣшьнѣѹтѣшьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѹтѣшьнꙑма, ѹтѣшьнꙑмаѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшаѹтѣшьнѣшѹ, ѹтѣшьнѣшюѹтѣшьнѣѹтѣшьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѹтѣшьнѣшемь, ѹтѣшьнѣшемъѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣѹтѣшьнѣше, ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшь, ѹтѣшьнѣшъѹтѣшьнѣшемъ, ѹтѣшьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѹтѣшьнѣшѧѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхьѹтѣшьнѣшаѹтѣшьнѣшѹ, ѹтѣшьнѣшюѹтѣшьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѹтѣшьнѣе, ѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьнѣшеѹтѣшьнѣшаѹтѣшьнѣшѹ, ѹтѣшьнѣшюѹтѣшьнѣе, ѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьнѣшеѹтѣшьнѣшаѹтѣшьнѣшемь, ѹтѣшьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣе, ѹтѣшьнѣѹтѣшьнѣша, ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшь, ѹтѣшьнѣшъѹтѣшьнѣшемъ, ѹтѣшьнѣшемьѹтѣшьнѣша, ѹтѣшьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхьѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшѹ, ѹтѣшьнѣшюѹтѣшьнѣшемаѹтѣшьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѹтѣшьнѣшѧ, ѹтѣшьнѣшѫ, ѹтѣшьнѣшеѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшѫ, ѹтѣшьнѣшѧ, ѹтѣшьнѣшѹѹтѣшьнѣшеѭ, ѹтѣшьнѣшеѫ, ѹтѣшьнѣшеѧ, ѹтѣшьнѣшеюѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѹтѣшьнѣшѧ, ѹтѣшьнѣшѫ, ѹтѣшьнѣшеѹтѣшьнѣшь, ѹтѣшьнѣшъѹтѣшьнѣшамъ, ѹтѣшьнѣшамьѹтѣшьнѣшѧ, ѹтѣшьнѣше, ѹтѣшьнѣшѫѹтѣшьнѣшамѹтѣшьнѣшахъ, ѹтѣшьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшѹ, ѹтѣшьнѣшюѹтѣшьнѣшамаѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшаго, ѹтѣшьнѣшаего, ѹтѣшьнѣшааго, ѹтѣшьнѣшагоѹтѣшьнѣшѹмѹ, ѹтѣшьнѣшѹемѹ, ѹтѣшьнѣшѹѹмѹ, ѹтѣшьнѣшѹмѹ, ѹтѣшьнѣшюмѹ, ѹтѣшьнѣшюемѹ, ѹтѣшьнѣшюѹмѹ, ѹтѣшьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѹтѣшьнѣѹтѣшьнѣшаго, ѹтѣшьнѣшаего, ѹтѣшьнѣшааго, ѹтѣшьнѣшагоѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмъѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмъѹтѣшьнѣѹтѣшьнѣше, ѹтѣшьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхь, ѹтѣшьнѣшхьѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмьѹтѣшьнѣшѧѧ, ѹтѣшьнѣшее, ѹтѣшьнѣшѫѫѹтѣшьнѣшм, ѹтѣшьнѣшмѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхьѹтѣшьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѹтѣшьнѣшѹю, ѹтѣшьнѣшююѹтѣшьнѣшма, ѹтѣшьнѣшмаѹтѣшьнѣе, ѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьнѣшее, ѹтѣшьнѣшеѹтѣшьнѣшаго, ѹтѣшьнѣшаего, ѹтѣшьнѣшааго, ѹтѣшьнѣшагоѹтѣшьнѣшѹмѹ, ѹтѣшьнѣшѹемѹ, ѹтѣшьнѣшѹѹмѹ, ѹтѣшьнѣшѹмѹ, ѹтѣшьнѣшюмѹ, ѹтѣшьнѣшюемѹ, ѹтѣшьнѣшюѹмѹ, ѹтѣшьнѣшюмѹѹтѣшьнѣе, ѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьнѣшее, ѹтѣшьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѹтѣшьнѣшаго, ѹтѣшьнѣшаего, ѹтѣшьнѣшааго, ѹтѣшьнѣшагоѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмъѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмъѹтѣшьнѣе, ѹтѣшьнѣ, ѹтѣшьнѣшее, ѹтѣшьнѣшеѹтѣшьнѣшаꙗ, ѹтѣшьнѣшаѣ, ѹтѣшьнѣшаѧѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхь, ѹтѣшьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмьѹтѣшьнѣшаꙗ, ѹтѣшьнѣшаѣ, ѹтѣшьнѣшаѧѹтѣшьнѣшм, ѹтѣшьнѣшмѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхьѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшѹю, ѹтѣшьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѹтѣшьнѣшма, ѹтѣшьнѣшмаѹтѣшьнѣшꙗ, ѹтѣшьнѣшѣ, ѹтѣшьнѣшаꙗѹтѣшьнѣшѧѧ, ѹтѣшьнѣшѧѩ, ѹтѣшьнѣшѫѫ, ѹтѣшьнѣшаѧ, ѹтѣшьнѣшее, ѹтѣшьнѣшеѥѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшѫѫ, ѹтѣшьнѣшѫѭ, ѹтѣшьнѣшѧѧ, ѹтѣшьнѣшѧѩ, ѹтѣшьнѣшююѹтѣшьнѣшѫѫ, ѹтѣшьнѣшѫѭ, ѹтѣшьнѣшѧѧ, ѹтѣшьнѣшѧѩ, ѹтѣшьнѣшюю, ѹтѣшьнѣшеѭ, ѹтѣшьнѣшеѫ, ѹтѣшьнѣшеѧ, ѹтѣшьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшꙗ, ѹтѣшьнѣшѣѹтѣшьнѣшѧѧ, ѹтѣшьнѣшѧѩ, ѹтѣшьнѣшѫѫ, ѹтѣшьнѣшаѧ, ѹтѣшьнѣшее, ѹтѣшьнѣшеѥѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхь, ѹтѣшьнѣшхьѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмъ, ѹтѣшьнѣшмь, ѹтѣшьнѣшмьѹтѣшьнѣшѧѧ, ѹтѣшьнѣшѧѩ, ѹтѣшьнѣшѫѫ, ѹтѣшьнѣшаѧ, ѹтѣшьнѣшее, ѹтѣшьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѹтѣшьнѣшм, ѹтѣшьнѣшмѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхъ, ѹтѣшьнѣшхь, ѹтѣшьнѣшхьѹтѣшьнѣшѹтѣшьнѣшѹю, ѹтѣшьнѣшююѹтѣшьнѣшма, ѹтѣшьнѣшма
ѹтѣшьнъ -ꙑ прил Успокоителен, утешителен с словеса. ѹтѣшьнаꙗ. подаваѭште дрѹгъ дрѹгѹ.  дрѹгъ дрѹга поѹштаѭште. ꙗкоже се страждѫ на рат творꙙште. ношть проваждаахѫ С 91.27 Изч С Гр παρακλητικός Нвб утешен ОА НГер АР Срв [без]утешен