Исторически речник
ѹтрѣшьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьнъ, ѹтрѣшень, ѹтрѣшенъѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнюѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьнъ, ѹтрѣшень, ѹтрѣшенъѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнемь, ѹтрѣшьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѹтрѣшьнѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьнъ, ѹтрѣшень, ѹтрѣшенъѹтрѣшьнѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьнъ, ѹтрѣшень, ѹтрѣшенъѹтрѣшьнемь, ѹтрѣшьнемъѹтрѣшьнѧ, ѹтрѣшьнѩ, ѹтрѣшьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѹтрѣшьнѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхьѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнюѹтрѣшьнемаѹтрѣшьне, ѹтрѣшьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнюѹтрѣшьне, ѹтрѣшьнѥѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнемь, ѹтрѣшьнемъѹтрѣшьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьнъ, ѹтрѣшень, ѹтрѣшенъѹтрѣшьнемь, ѹтрѣшьнемъѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѹтрѣшьнѹтрѣшьнюѹтрѣшьнемаѹтрѣшьнꙗ, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнѧ, ѹтрѣшьн̑ѩ, ѹтрѣшьн̑ѭ, ѹтрѣшьн̑е, ѹтрѣшьн̑ѥѹтрѣшьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѹтрѣшьн̑ѭ, ѹтрѣшьнѧ, ѹтрѣшьн̑ѩ, ѹтрѣшьнюѹтрѣшьнеѭ, ѹтрѣшьнеѫ, ѹтрѣшьнеѧ, ѹтрѣшьнеюѹтрѣшьнѹтрѣшьнѧ, ѹтрѣшьн̑ѩ, ѹтрѣшьн̑ѭ, ѹтрѣшьн̑е, ѹтрѣшьн̑ѥѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьнъ, ѹтрѣшень, ѹтрѣшенъѹтрѣшьнꙗмь, ѹтрѣшьнꙗмъ, ѹтрѣшьнѣмь, ѹтрѣшьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѹтрѣшьнѧ, ѹтрѣшьн̑ѩ, ѹтрѣшьн̑ѭ, ѹтрѣшьн̑е, ѹтрѣшьн̑ѥѹтрѣшьнꙗм, ѹтрѣшьнѣмѹтрѣшьнꙗхъ, ѹтрѣшьнѣхьѹтрѣшьнѹтрѣшьнюѹтрѣшьнꙗма, ѹтрѣшьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьн, ѹтрѣшьне, ѹтрѣшьн, ѹтрѣшънь, ѹтрѣшън, ѹтрѣшъне, ѹтрѣшънѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнꙗего, ѹтрѣшьнꙗаго, ѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнего, ѹтрѣшьнега, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѣего, ѹтрѣшьнѣаго, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнѧего, ѹтрѣшьнѧаго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънꙗего, ѹтрѣшънꙗаго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънего, ѹтрѣшънега, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѣего, ѹтрѣшънѣаго, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънѧего, ѹтрѣшънѧаго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънгоѹтрѣшьнюмѹ, ѹтрѣшьнюемѹ, ѹтрѣшьнюѹмѹ, ѹтрѣшьнююмѹ, ѹтрѣшьнюмѹ, ѹтрѣшьнемѹ, ѹтрѣшьнмѹ, ѹтрѣшънюмѹ, ѹтрѣшънюемѹ, ѹтрѣшънюѹмѹ, ѹтрѣшънююмѹ, ѹтрѣшънюмѹ, ѹтрѣшънемѹ, ѹтрѣшънмѹѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьн, ѹтрѣшьне, ѹтрѣшьн, ѹтрѣшънь, ѹтрѣшън, ѹтрѣшъне, ѹтрѣшънѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнꙗего, ѹтрѣшьнꙗаго, ѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнего, ѹтрѣшьнега, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѣего, ѹтрѣшьнѣаго, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнѧего, ѹтрѣшьнѧаго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънꙗего, ѹтрѣшънꙗаго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънего, ѹтрѣшънега, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѣего, ѹтрѣшънѣаго, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънѧего, ѹтрѣшънѧаго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънгоѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнемь, ѹтрѣшьнемъ, ѹтрѣшьнѣмь, ѹтрѣшьнѣмъ, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънемь, ѹтрѣшънемъ, ѹтрѣшънѣмь, ѹтрѣшънѣмъѹтрѣшьнь, ѹтрѣшьн, ѹтрѣшьне, ѹтрѣшьн, ѹтрѣшънь, ѹтрѣшън, ѹтрѣшъне, ѹтрѣшънѹтрѣшьн, ѹтрѣшьн, ѹтрѣшън, ѹтрѣшънѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшьннхь, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхь, ѹтрѣшъннхьѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмьѹтрѣшьннѧѧ, ѹтрѣшьнѩѧ, ѹтрѣшьнѧѩ, ѹтрѣшьнꙗѧ, ѹтрѣшьнѧꙗ, ѹтрѣшьнꙗꙗ, ѹтрѣшьнꙗа, ѹтрѣшьнее, ѹтрѣшьне, ѹтрѣшьне, ѹтрѣшънѧѧ, ѹтрѣшънѩѧ, ѹтрѣшънѧѩ, ѹтрѣшънꙗѧ, ѹтрѣшънѧꙗ, ѹтрѣшънꙗꙗ, ѹтрѣшънꙗа, ѹтрѣшънее, ѹтрѣшъне, ѹтрѣшъне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѹтрѣшьнм, ѹтрѣшьнм, ѹтрѣшънм, ѹтрѣшънмѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхь, ѹтрѣшънхьѹтрѣшьнꙗꙗ, ѹтрѣшьнѣꙗ, ѹтрѣшьнꙗа, ѹтрѣшьнѣа, ѹтрѣшьнѣѣ, ѹтрѣшьнѧѧ, ѹтрѣшънꙗꙗ, ѹтрѣшънѣꙗ, ѹтрѣшънꙗа, ѹтрѣшънѣа, ѹтрѣшънѣѣ, ѹтрѣшънѧѧѹтрѣшьнюю, ѹтрѣшънююѹтрѣшьнма, ѹтрѣшьнма, ѹтрѣшънма, ѹтрѣшънмаѹтрѣшьне, ѹтрѣшьнее, ѹтрѣшъне, ѹтрѣшънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнꙗего, ѹтрѣшьнꙗаго, ѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнего, ѹтрѣшьнега, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѣего, ѹтрѣшьнѣаго, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнѧего, ѹтрѣшьнѧаго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънꙗего, ѹтрѣшънꙗаго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънего, ѹтрѣшънега, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѣего, ѹтрѣшънѣаго, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънѧего, ѹтрѣшънѧаго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънгоѹтрѣшьнюмѹ, ѹтрѣшьнюемѹ, ѹтрѣшьнюѹмѹ, ѹтрѣшьнююмѹ, ѹтрѣшьнюмѹ, ѹтрѣшьнемѹ, ѹтрѣшьнмѹ, ѹтрѣшънюмѹ, ѹтрѣшънюемѹ, ѹтрѣшънюѹмѹ, ѹтрѣшънююмѹ, ѹтрѣшънюмѹ, ѹтрѣшънемѹ, ѹтрѣшънмѹѹтрѣшьнне, ѹтрѣшьнее, ѹтрѣшънне, ѹтрѣшънееѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнꙗего, ѹтрѣшьнꙗаго, ѹтрѣшьнꙗго, ѹтрѣшьнего, ѹтрѣшьнега, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѣего, ѹтрѣшьнѣаго, ѹтрѣшьнѣго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнѧего, ѹтрѣшьнѧаго, ѹтрѣшьнѧго, ѹтрѣшьнго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънꙗего, ѹтрѣшънꙗаго, ѹтрѣшънꙗго, ѹтрѣшънего, ѹтрѣшънега, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѣего, ѹтрѣшънѣаго, ѹтрѣшънѣго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънѧего, ѹтрѣшънѧаго, ѹтрѣшънѧго, ѹтрѣшънгоѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмъѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнемь, ѹтрѣшьнемъ, ѹтрѣшьнѣмь, ѹтрѣшьнѣмъ, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънемь, ѹтрѣшънемъ, ѹтрѣшънѣмь, ѹтрѣшънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѹтрѣшьне, ѹтрѣшьнее, ѹтрѣшъне, ѹтрѣшънееѹтрѣшьнꙗꙗ, ѹтрѣшьнꙗа, ѹтрѣшьнꙗѧ, ѹтрѣшьнѧѧ, ѹтрѣшьнѣꙗ, ѹтрѣшьнѣа, ѹтрѣшьнѣѣ, ѹтрѣшънꙗꙗ, ѹтрѣшънꙗа, ѹтрѣшънꙗѧ, ѹтрѣшънѧѧ, ѹтрѣшънѣꙗ, ѹтрѣшънѣа, ѹтрѣшънѣѣѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшьннхь, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхь, ѹтрѣшъннхьѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмъ, ѹтрѣшънмь, ѹтрѣшънмьѹтрѣшьнꙗꙗ, ѹтрѣшьнꙗа, ѹтрѣшьнꙗѧ, ѹтрѣшьнѧѧ, ѹтрѣшьнѣꙗ, ѹтрѣшьнѣа, ѹтрѣшьнѣѣ, ѹтрѣшънꙗꙗ, ѹтрѣшънꙗа, ѹтрѣшънꙗѧ, ѹтрѣшънѧѧ, ѹтрѣшънѣꙗ, ѹтрѣшънѣа, ѹтрѣшънѣѣѹтрѣшьнм, ѹтрѣшьнм, ѹтрѣшънм, ѹтрѣшънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхъ, ѹтрѣшънхь, ѹтрѣшънхьѹтрѣшьн, ѹтрѣшънѹтрѣшьнюю, ѹтрѣшънююѹтрѣшьнма, ѹтрѣшьнма, ѹтрѣшънма, ѹтрѣшънмаѹтрѣшьнꙗꙗ, ѹтрѣшьнꙗа, ѹтрѣшьнѣꙗ, ѹтрѣшьнѣа, ѹтрѣшьнѣѣ, ѹтрѣшьнѧѧѹтрѣшьнѧѧ, ѹтрѣшьнѩѧ, ѹтрѣшьнее, ѹтрѣшьнѥѥ, ѹтрѣшьнеѥ, ѹтрѣшьнꙗѧ, ѹтрѣшьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѹтрѣшьн, ѹтрѣшьнеѹтрѣшьнѭѭ, ѹтрѣшьнеѭ, ѹтрѣшьнѧѧ, ѹтрѣшьнѩѧ, ѹтрѣшьнююѹтрѣшьнеѭ, ѹтрѣшьнеѫ, ѹтрѣшьнѥѭ, ѹтрѣшьнѥѫ, ѹтрѣшьнѭѭ, ѹтрѣшьнеѧ, ѹтрѣшьнею, ѹтрѣшьнѥѧ, ѹтрѣшьнѥюѹтрѣшьн, ѹтрѣшьнѣѹтрѣшьнѧѧ, ѹтрѣшьнѩѩ, ѹтрѣшьнѩѧ, ѹтрѣшьнꙗѧ, ѹтрѣшьнѭѭ, ѹтрѣшьнее, ѹтрѣшьнѥе, ѹтрѣшьнѧѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѹтрѣшьнмъ, ѹтрѣшьнмь, ѹтрѣшьнмьѹтрѣшьнѧѧ, ѹтрѣшьнѩѩ, ѹтрѣшьнѩѧ, ѹтрѣшьнꙗѧ, ѹтрѣшьнѭѭ, ѹтрѣшьнее, ѹтрѣшьнѥе, ѹтрѣшьнѧѹтрѣшьнм, ѹтрѣшьнмѹтрѣшьнхъ, ѹтрѣшьнхь, ѹтрѣшьнхьѹтрѣшьнѹтрѣшьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѹтрѣшьнма, ѹтрѣшьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ѹтрѣшьн҄ь - прил същ ѹтрѣшьн҄е ср Утрешният ден; предстоящето, бъдещето слꙑшалъ бо бѣаше реено отъ га. не пꙿцѣте сꙙ ѹтрѣшьн҄мъ. тѣмже ꙁад повръже вьсѫ пеаль. да не брѣмене тꙙжъка ностъ по ꙁаконѹ С 547.9 Изч С Нвб утрешен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА