Исторически речник
ѹтрѣ  
ѹтрѣ прил нескл същ ѹтрѣ м ед ἡ αὔριον Утрешният ден не пьцѣте сѧ ѹбо на ѹтрѣ. ѹтрн бо день собоѭ пеетъ сѧ М Мт 6.34 З не пьцѣте с ѹбо на ѹтрꙗ. ѹтрѣі бо пеетъ с собоѭ СК Мт 6.34 въ ѹтрѣ [дьнь], на ѹтрѣ τῇ ἐπαύριον На следващия ден въ ѹтрѣ день вдѣ са грѧдѫшта къ себѣ. ꙇ гла се агнецъ бжі. въꙁемлѧ грѣхꙑ мра вьсего М Йо 1.29 З вь ѹтрѣ же день пакꙑ стоѣаше оань. ꙇ отъ ѹенкъ его дъва М Йо 1.35 З въ ѹтрѣ же день въсхотѣ съ ꙁт въ галлѣѭ. ꙇ обрѣте флпа М Йо 1.44 З А въ ѹтрѣ дьнь народъ же стоѣаше об онъ полъ морѣ. вдѣвъ ѣко кораблѣ ного не бѣ тѹ. тъкъмо еднъ тъ. въ ньже вьндѫ ѹенц его М Йо 6.22 З А въ ѹтрѣ же день народъ мъногъ. пршедꙑ въ праꙁдьнкъ. слꙑшавъше ѣко с грѧдетъ въ мъ М Йо 12.12 З А СК въ ѹтрѣꙇже естъ по параскевћі. събърашѧ сѧ архере къ пілатѹ А Мт 27.62 (на) ѹтр(ѣ) же Е 18б 13 на ѹтрѣ πρωΐ [вар. ἐπὶ τὸ πρωΐ] На сутринта, на заранта ꙇ абье на ѹтрѣ съвѣтъ сътворьше архере  старьц.  кънжънкꙑ  весь сънемъ М Мк 15.1 Изч М З А СК Е ѹтрѣі ютрѣ Нвб Срв утрен