Исторически речник
ѹтрьнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтрьнѫт*ѹтрьнѫ*ѹтрьнеш*ѹтрьнетъ*ѹтрьнемъ*ѹтрьнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*ѹтрьнѫтъ*ѹтрьневѣ*ѹтрьнета*ѹтрьнете*ѹтрьн*ѹтрьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ѹтрьнѣмъ*ѹтрьнѣте*ѹтрьнѣвѣ*ѹтрьнѣтаѹтрьпохъ, ѹтръпохъ, ѹтрьпохь, ѹтръпохь, ѹтрьпох, ѹтръпохѹтрьпе, ѹтръпе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтрьпе, ѹтръпеѹтрьпохомъ, ѹтръпохомъ, ѹтрьпохомь, ѹтръпохомь, ѹтрьпохом, ѹтръпохомѹтрьпосте, ѹтръпостеѹтрьпошѧ, ѹтръпошѧ, ѹтрьпошѫ, ѹтръпошѫ, ѹтрьпоша, ѹтръпоша, ѹтрьпоше, ѹтръпошеѹтрьпоховѣ, ѹтръпоховѣѹтрьпоста, ѹтръпоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтрьпосте, ѹтръпосте*ѹтрьнѣахъ*ѹтрьнѣаше*ѹтрьнѣаше*ѹтрьнѣахомъ*ѹтрьнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹтрьнѣахѫ*ѹтрьнѣаховѣ*ѹтрьнѣашета*ѹтрьнѣашете
ѹтрьнѫт -ѹтрьнѫ -ѹтрьнеш св Изтръпна, вцепеня се, схвана се ѡ скврьнавꙑма ногама како не ѹтрьпоста т. како не ѹстрашшꙙ сꙙ мꙋ влас. съ мраьнꙑмъ емѹ ѹмомъ. о томъ же о толцѣ С 66.1—2 Изч С Гр ναρκάω Нвб утръпна НГер ЕтМл утръпнал прич ДА