Исторически речник
ѹтрьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ѹтрънца, ѹтрьнца, ѹтрнцаѹтрьнцѧ, ѹтрънцѧ, ѹтрьнцѫ, ѹтрънцѫ, ѹтрънцꙑ, ѹтрьнцꙑ, ѹтрьнце, ѹтрънце, ѹтрнцѧ, ѹтрнцѫ, ѹтрнце, ѹтрнцꙑѹтрънц, ѹтрьнц, ѹтрнцѹтрънцѫ, ѹтрьнцѫ, ѹтрънцѹ, ѹтрьнцѹ, ѹтрнцѫ, ѹтрнцѹѹтрънцеѭ, ѹтрьнцеѭ, ѹтрънцеѫ, ѹтрьнцеѫ, ѹтрънцеѧ, ѹтрьнцеѧ, ѹтрънцею, ѹтрьнцею, ѹтрнцеѭ, ѹтрнцеѫ, ѹтрнцеюѹтрънц, ѹтрьнц, ѹтрнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ѹтрънце, ѹтрьнцеѹтрьнцѧ, ѹтрънцѧ, ѹтрьнцѫ, ѹтрънцѫ, ѹтрънцꙑ, ѹтрьнцꙑ, ѹтрьнце, ѹтрънце, ѹтрнцѧ, ѹтрнцѫ, ѹтрнце, ѹтрнцꙑѹтрънць, ѹтрьнць, ѹтрънцъ, ѹтрьнцъ, ѹтрнцъѹтрънцамъ, ѹтрьнцамъ, ѹтрънцамь, ѹтрьнцамь, ѹтрнцамьѹтрънцам, ѹтрьнцам, ѹтрнцамѹтрънцахъ, ѹтрьнцахъ, ѹтрънцахь, ѹтрьнцахь, ѹтрнцахь
NfOuNfGuNfDu
ѹтрънц, ѹтрьнц, ѹтрнцѹтрьнцю, ѹтрънцю, ѹтрьнцѹ, ѹтрънцѹ, ѹтрнцѹѹтрьнцама, ѹтрънцама, ѹтрнцама
ѹтрьнца ж Църк. Утренна, утринно богослужение се же ѹтрьнⷰ҇ а҃ ҃ꙇ А 30d 14—16 (глаг. приписка, Курц, с. 60—61, бел. под линия) наѧтокь ѹтрьнц се есть А 131 a 18-19—16 (глаг. приписка, Курц, с. 263, бел. под линия) еваⷸ н(а) ѹтрьⷩ҇ц въ прⷥанⷦ гдскъ А 158 a 1 а на ѹтрънц. по ꙅ҃ псал(м) Е 30 a 16  по конъан ѹтрънц поет сѧ Е 30 6 6 Изч А Е Гр ὄρϑρος ѹтрънца Нвб Срв утренна