Исторически речник
ѹтрьн҄еват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтрьн҄еват*ѹтрьн҄юѭ, *ѹтрьн҄ѹѭ*ѹтрьн҄юш, *ѹтрьн҄ѹш*ѹтрьн҄ютъ, *ѹтрьн҄ѹтъ*ѹтрьн҄юмъ, *ѹтрьн҄ѹмъ*ѹтрьн҄юте, *ѹтрьн҄ѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*ѹтрьн҄юѭтъ, *ѹтрьн҄ѹѭтъ*ѹтрьн҄ювѣ, *ѹтрьн҄ѹвѣ*ѹтрьн҄юта, *ѹтрьн҄ѹта*ѹтрьн҄юте, *ѹтрьн҄ѹте*ѹтрьн҄ю, *ѹтрьн҄ѹ*ѹтрьн҄ю, *ѹтрьн҄ѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ѹтрьн҄юмъ, *ѹтрьн҄ѹмъ*ѹтрьн҄юте, *ѹтрьн҄ѹте*ѹтрьн҄ювѣ, *ѹтрьн҄ѹвѣ*ѹтрьн҄юта, *ѹтрьн҄ѹта*ѹтрьн҄евахъ*ѹтрьн҄ева
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*ѹтрьн҄ева*ѹтрьн҄евахомъ*ѹтрьн҄евасте*ѹтрьн҄евашѧ*ѹтрьн҄еваховѣ*ѹтрьн҄еваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*ѹтрьн҄евасте*ѹтрьн҄еваахъ*ѹтрьн҄евааше*ѹтрьн҄евааше*ѹтрьн҄еваахомъ*ѹтрьн҄еваашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹтрьн҄еваахѫ*ѹтрьн҄евааховѣ*ѹтрьн҄еваашета*ѹтрьн҄еваашете
ѹтрьн҄еват -ѹтрьнюѭ -ѹтрьнюш несв Подранявам, ставам рано бже бже моі къ тебѣ ѹтръѭѫ (вм. ѹтрънюѭ, Север., с. 75, бел. под линия) въждѩда на тѩ. дша моѣ СП 62.2 вьсѹе вамъ естъ ютръневат. въстанѣте по сѣдѣнї. ѣдѫшті хлѣбъ болѣꙁні. егда дастъ въꙁлюбленъїмъ своїмъ сонъ СП 126.2 Изч СП Гр ὀρϑρίζω. Вар. ютръневат ѹтръневат Нвб Срв утрен, утринен прил