Исторически речник
ѹтросъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ѹтросъ, ѹтросьѹтросаѹтросѹ, ѹтросовѹтросъ, ѹтросьѹтросаѹтросомь, ѹтросомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ѹтросѣѹтросеѹтрос, ѹтросовеѹтросъ, ѹтрось, ѹтросовъ, ѹтросовьѹтросомъ, ѹтросомь, ѹтросовомъ, ѹтросовомьѹтросꙑ, ѹтросовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ѹтросꙑ, ѹтросовꙑ, ѹтросъмѹтросѣхъ, ѹтросѣхь, ѹтросохъ, ѹтросохь, ѹтросовохъ, ѹтросовохьѹтросаѹтросѹѹтросома
ѹтросъ м Утренна, утринно богослужение въ сѫⷠ҇ велⷦ҇ на ѹтроⷭ҇. е҇вⷸ оⷮ маⷴ А 111а 18—19 [...]осъ е҇вⷢа ѿ марⷦ҇ь СК 83b 18 евⷢ҇а ѿ лоⷦ҇у на ѹтросъ въ оноⷡ҇ СК 126а 11—12 мѣⷰ҇ ді. вьꙁдвжене крста на ꙋтро съ. евⷢ҇а ѿ ѡⷩ҇а СК 128а 15 на ꙋтросѣ рождьства хва ева ѿ маⷴ҇ СК 147b 14 на ꙋтросъ стꙑхъ еффані. евⷢ҇а ѿ маⷦ҇р СК 147b 14 А СК Гр ὄρϑρος ꙋтросъ Нвб Срв утренна