Исторически речник
ѹтлъстѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтлъстѣтѹтлъстѣѭ, ѹтлъстѣѫ, ѹтлъстѣѧ, ѹтлъстѣюѹтлъстѣш, ѹтлъстѣешѹтлъстѣтъ, ѹтлъстѣетъ, ѹтлъстѣть, ѹтлъстѣеть, ѹтлъстѣт, ѹтлъстѣетѹтлъстѣмъ, ѹтлъстѣемъ, ѹтлъстѣмь, ѹтлъстѣемь, ѹтлъстѣм, ѹтлъстѣем, ѹтлъстѣмо, ѹтлъстѣемоѹтлъстѣте, ѹтлъстѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтлъстѣѭтъ, ѹтлъстѣѫтъ, ѹтлъстѣѧтъ, ѹтлъстѣютъ, ѹтлъстѣѭть, ѹтлъстѣѫть, ѹтлъстѣѧть, ѹтлъстѣють, ѹтлъстѣѭт, ѹтлъстѣѫт, ѹтлъстѣѧт, ѹтлъстѣютѹтлъстѣвѣ, ѹтлъстѣевѣѹтлъстѣта, ѹтлъстѣетаѹтлъстѣте, ѹтлъстѣетеѹтлъстѣѹтлъстѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтлъстѣмъ, ѹтлъстѣмь, ѹтлъстѣмѹтлъстѣтеѹтлъстѣвѣѹтлъстѣтаѹтлъстѣхъ, ѹтлъстѣхь, ѹтлъстѣхѹтлъстѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтлъстѣѹтлъстѣхомъ, ѹтлъстѣхомь, ѹтлъстѣхом, ѹтлъстѣхмꙑѹтлъстѣстеѹтлъстѣшѧ, ѹтлъстѣшѫ, ѹтлъстѣша, ѹтлъстѣше, ѹтлъстѣхѫѹтлъстѣховѣѹтлъстѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтлъстѣстеѹтлъстѣахъ, ѹтлъстѣхъ, ѹтлъстѣахь, ѹтлъстѣхь, ѹтлъстѣах, ѹтлъстѣхѹтлъстѣаше, ѹтлъстѣшеѹтлъстѣаше, ѹтлъстѣшеѹтлъстѣахомъ, ѹтлъстѣхомъ, ѹтлъстѣахомь, ѹтлъстѣхомь, ѹтлъстѣахом, ѹтлъстѣхомѹтлъстѣашете, ѹтлъстѣшете, ѹтлъстѣасте, ѹтлъстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтлъстѣахѫ, ѹтлъстѣхѫ, ѹтлъстѣахѹ, ѹтлъстѣхѹѹтлъстѣаховѣ, ѹтлъстѣховѣѹтлъстѣашета, ѹтлъстѣшета, ѹтлъстѣаста, ѹтлъстѣстаѹтлъстѣашете, ѹтлъстѣшете, ѹтлъстѣасте, ѹтлъстѣсте
ѹтлъстѣт -ѹтлъстѣѭ -ѹтлъстѣш св Стана безчувствен, закоравея [прен.] ѹтлъстѣ бо срдьце. л҄юді схъ. ꙇ ѹшма тѧжько ѹслꙑшашѧ. ꙇ о своі съмѣжшѧ. егда къгда ѹꙁьртъ ома. ꙇ ѹшма ѹслꙑшѧтъ. ꙇ сръдьцемь раꙁѹмѣѭтъ. ꙇ обратѧтъ сѧ ꙇ цѣл҄ѭ ѩ З Мт 13.15 Изч З Гр παχύνομαι Нвб утлъстея диал НГер