Исторически речник
ѹтет  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтетѹтепѫ, ѹтепѹѹтепешѹтепетъ, ѹтепеть, ѹтепетѹтепемъ, ѹтепемь, ѹтепем, ѹтепемоѹтепете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтепѫтъ, ѹтепѹтъ, ѹтепѫть, ѹтепѹть, ѹтепѫт, ѹтепѹтѹтепевѣѹтепетаѹтепетеѹтепѹтеп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтепѣмъ, ѹтепѣмь, ѹтепѣмѹтепѣтеѹтепѣвѣѹтепѣта*ѹтепохъѹтепе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтепе*ѹтепохомъ*ѹтепосте*ѹтепошѧ*ѹтепоховѣ*ѹтепоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*ѹтепосте*ѹтепѣахъ*ѹтепѣаше*ѹтепѣаше*ѹтепѣахомъ*ѹтепѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹтепѣахѫ*ѹтепѣаховѣ*ѹтепѣашета*ѹтепѣашете
ѹтет -ѹтепѫ -ѹтепеш св Набия, нанеса побой с бич вънемⷧѣте же отъ къ. прѣдадѧтъ бо въ на сънмъ.  на съньмщхъ вашхъ ѹтепѫтъ въ А Мт 10.17 сего рад аꙁъ сълѭ къ вамъ пркꙑ  прѣмѭдр[...] кънгъѧ.  отъ нхъ ѹбете  пропънете.  отъ нхъ ѹтепете на сънъмщхъ вашхъ. ꙇ жденете отъ града въ градъ ЗI Мт 23.34 ꙇ порѫгаѭтъ сѧ емѹ. ꙇ ѹтепѫтъ і. ꙇ оплюѭтъ і. ꙇ ѹбьѭтъ і. ꙇ треті днь въскръснетъ З Мк 10.34 Изч З А Гр μαστιγόω Нвб Срв утепа, утепам, утепвам диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА