Исторически речник
ѹтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтатѹтаѭ, ѹтаѧ, ѹтаѫ, ѹтаюѹташѹтатъ, ѹтать, ѹтатѹтамъ, ѹтамь, ѹтам, ѹтамоѹтате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтаѧтъ, ѹтаѧть, ѹтаѧтѹтавѣѹтатаѹтатеѹтаѹта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтамъ, ѹтамь, ѹтамѹтатеѹтавѣѹтатаѹтахъ, ѹтахь, ѹтахѹта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтаѹтахомъ, ѹтахомь, ѹтахом, ѹтахмꙑѹтастеѹташѧ, ѹташѫ, ѹташа, ѹташе, ѹтахѫѹтаховѣѹтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтастеѹтаѣахъ, ѹтаѣхъ, ѹтаꙗхъ, ѹтаѣахь, ѹтаѣхь, ѹтаꙗхьѹтаѣаше, ѹтаѣше, ѹтаꙗшеѹтаѣаше, ѹтаѣше, ѹтаꙗшеѹтаѣахомъ, ѹтаѣхомъ, ѹтаꙗхомъ, ѹтаѣахомь, ѹтаѣхомь, ѹтаꙗхомь, ѹтаѣахом, ѹтаѣхом, ѹтаꙗхомѹтаѣашете, ѹтаѣшете, ѹтаꙗшете, ѹтаѣасте, ѹтаѣсте, ѹтаꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтаѣахѫ, ѹтаѣхѫ, ѹтаꙗхѫ, ѹтаѣахѹ, ѹтаѣхѹ, ѹтаꙗхѹѹтаѣаховѣ, ѹтаѣховѣ, ѹтаꙗховѣѹтаѣашета, ѹтаѣшета, ѹтаꙗшета, ѹтаѣаста, ѹтаѣста, ѹтаꙗстаѹтаѣашете, ѹтаѣшете, ѹтаꙗшете, ѹтаѣасте, ѹтаѣсте, ѹтаꙗсте
ѹтат -ѹтаѭ -ѹташ св 1. Укрия, скрия, запазя в тайна въ то врѣмѧ отъвѣщавъ съ рее. ꙇсповѣдаѭ т сѧ отъе г небѹ  ꙁем. ѣко ѹталъ ес се отъ прѣмѫдрꙑхъ  раꙁѹмънꙑхъ. ꙇ ѣвлъ ѣ ес младеньцемъ М Мт 11.25 З. Срв.Лк 10.21 М З А СК ѣже сътворхъ волеѭ. л не волеѭ. похотѭ одръжмъ. вь гнѣвѣ л въ ѹдръжань. не могѫ бо тат. ꙇхъже прсно ꙁьртъ. не могѫ ѹтат. ѣже отъкрꙑт ꙇматъ. съвѣстьнаа моѣ  не съвѣстьнаа СЕ 68b 13—14 гда ѹбо жвъ бѣ. ѹ васꙿ дръжмъ бѣ. гда же ѹбнъ бꙑстъ вьсѣхъ васъ ѹтанъ С 439.8 2. Прич. мин. страд. като същ. ѹтано ср ед [τὸ] ἀπόκρυφον Нещо укрито, скрито, тайно нѣстъ бо тано еже не автъ сѧ. н ѹтаено еже не бѫдетъ поꙁнано. ꙇ въ ѣвлене прдетъ М Лк 8.17 Изч М З А СК СЕ С Гр κρύπτω ἀποκρύπτω λανϑάνω ѹтаꙇт ꙋтат ꙋтаіт Нвб утая, утаявам, утайвам ОА ВА ЕтМл БТР АР