Исторически речник
ѹсѫмьнѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсѫмьнѣт сѧѹсѫмьнѭ, ѹсѫмьнѧ, ѹсѫмьнюѹсѫмьншѹсѫмьнтъ, ѹсѫмьнть, ѹсѫмьнтѹсѫмьнмъ, ѹсѫмьнмь, ѹсѫмьнм, ѹсѫмьнмоѹсѫмьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсѫмьнѧтъ, ѹсѫмьнѧть, ѹсѫмьнѧтѹсѫмьнвѣѹсѫмьнтаѹсѫмьнтеѹсѫмьнѹсѫмьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсѫмьнмъ, ѹсѫмьнмь, ѹсѫмьнмѹсѫмьнтеѹсѫмьнвѣѹсѫмьнтаѹсѫмьнѣхъ, ѹсѫмьнѣхь, ѹсѫмьнѣхѹсѫмьнѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсѫмьнѣѹсѫмьнѣхомъ, ѹсѫмьнѣхомь, ѹсѫмьнѣхом, ѹсѫмьнѣхмꙑѹсѫмьнѣстеѹсѫмьнѣшѧ, ѹсѫмьнѣшѫ, ѹсѫмьнѣша, ѹсѫмьнѣше, ѹсѫмьнѣхѫѹсѫмьнѣховѣѹсѫмьнѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсѫмьнѣстеѹсѫмьнѣахъ, ѹсѫмьнѣхъ, ѹсѫмьнѧахъ, ѹсѫмьнѧхъ, ѹсѫмьнѣахь, ѹсѫмьнѣхь, ѹсѫмьнѧахь, ѹсѫмьнѧхь, ѹсѫмьнѣах, ѹсѫмьнѣх, ѹсѫмьнѧах, ѹсѫмьнѧхѹсѫмьнѣаше, ѹсѫмьнѣше, ѹсѫмьнѧаше, ѹсѫмьнѧшеѹсѫмьнѣаше, ѹсѫмьнѣше, ѹсѫмьнѧаше, ѹсѫмьнѧшеѹсѫмьнѣахомъ, ѹсѫмьнѣхомъ, ѹсѫмьнѧахомъ, ѹсѫмьнѧхомъ, ѹсѫмьнѣахомь, ѹсѫмьнѣхомь, ѹсѫмьнѧахомь, ѹсѫмьнѧхомь, ѹсѫмьнѣахом, ѹсѫмьнѣхом, ѹсѫмьнѧахом, ѹсѫмьнѧхомѹсѫмьнѣашете, ѹсѫмьнѣшете, ѹсѫмьнѣасте, ѹсѫмьнѣсте, ѹсѫмьнѧасте, ѹсѫмьнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсѫмьнѣахѫ, ѹсѫмьнѣхѫ, ѹсѫмьнѣахѹ, ѹсѫмьнѣхѹ, ѹсѫмьнѧахѹ, ѹсѫмьнѧхѹѹсѫмьнѣаховѣ, ѹсѫмьнѣховѣ, ѹсѫмьнѧаховѣ, ѹсѫмьнѧховѣѹсѫмьнѣашета, ѹсѫмьнѣшета, ѹсѫмьнѣаста, ѹсѫмьнѣста, ѹсѫмьнѧаста, ѹсѫмьнѧстаѹсѫмьнѣашете, ѹсѫмьнѣшете, ѹсѫмьнѣасте, ѹсѫмьнѣсте, ѹсѫмьнѧасте, ѹсѫмьнѧсте
ѹсѫмьнѣт сѧ -ѹсѫмьнѭ сѧ -ѹсѫмьнш сѧ св 1. Усъмня се; не повярвам абе же съ простеръ рѫкѫ ѩтъ і. ꙇ гла емѹ. маловѣре по ьто сѧ ѹсѹмьнѣ М Мт 14.31 З А отъвѣщавъ же с рее мъ. амнь глѭ вамъ. аще мате вѣрѫ  не ѹсѫмьнте сѧ. не ткмо смоковьнъное сътворте. нъ аште  горѣ се реете двгн сѧ. ꙇ въвръѕ сѧ въ море бѫдетъ М Мт 21.21 ЗI ꙇ вдѣвъше  поклоншѧ сѧ емѹ. ов же ѹсѫмьнѣшѧ сѧ М Мт 28.17 З А СК амнь глѭ вамъ. ѣко же реетъ горѣ се. двгн сѧ  въвръѕ сѧ въ море. ꙇ не ѹсѫмьнтъ сѧ съ срдц своемь. нъ вѣрѫ метъ. ѣко еже глтъ бꙑваатъ. бѫдетъ емѹ еже аште реетъ М Мк 11.23 З 2. Смутя се, изплаша се, побоя се  пръвомѫенца въ женахъ. въꙁде бо на ѡгнъ. не ꙋсѫмнѣвш сѧ пламене.  ꙃвѣре лютї ѹжасѫ сѧ Е 36а 9 Изч М З А СК Е Гр διστάζω διακρίνομαι μιαίνω ѹсѹмьнѣт сѧ ꙋсѫмнѣт сѧ Нвб усъмня се ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА