Исторически речник
ѹсѫждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсѫждатѹсѫждаѭ, ѹсѫждаѫ, ѹсѫждаѧ, ѹсѫждаюѹсѫждаш, ѹсѫждаеш, ѹсѫждаашѹсѫждатъ, ѹсѫждаетъ, ѹсѫждаатъ, ѹсѫждать, ѹсѫждаеть, ѹсѫждаать, ѹсѫждат, ѹсѫждает, ѹсѫждаатѹсѫждамъ, ѹсѫждаемъ, ѹсѫждаамъ, ѹсѫждамь, ѹсѫждаемь, ѹсѫждаамь, ѹсѫждам, ѹсѫждаем, ѹсѫждаам, ѹсѫждамо, ѹсѫждаемо, ѹсѫждаамоѹсѫждате, ѹсѫждаете, ѹсѫждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсѫждаѭтъ, ѹсѫждаѫтъ, ѹсѫждаѧтъ, ѹсѫждаютъ, ѹсѫждаѭть, ѹсѫждаѫть, ѹсѫждаѧть, ѹсѫждають, ѹсѫждаѭт, ѹсѫждаѫт, ѹсѫждаѧт, ѹсѫждаютѹсѫждавѣ, ѹсѫждаевѣ, ѹсѫждаавѣѹсѫждата, ѹсѫждаета, ѹсѫждаатаѹсѫждате, ѹсѫждаете, ѹсѫждаатеѹсѫждаѹсѫжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсѫждамъ, ѹсѫждамь, ѹсѫждамѹсѫждатеѹсѫждавѣѹсѫждатаѹсѫждахъ, ѹсѫждахь, ѹсѫждахѹсѫжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсѫждаѹсѫждахомъ, ѹсѫждахомь, ѹсѫждахом, ѹсѫждахмꙑѹсѫждастеѹсѫждашѧ, ѹсѫждашѫ, ѹсѫждаша, ѹсѫждаше, ѹсѫждахѫѹсѫждаховѣѹсѫждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсѫждастеѹсѫждаахъ, ѹсѫждахъ, ѹсѫждаахь, ѹсѫждахь, ѹсѫждаах, ѹсѫждахѹсѫждааше, ѹсѫждашеѹсѫждааше, ѹсѫждашеѹсѫждаахомъ, ѹсѫждахомъ, ѹсѫждаахомь, ѹсѫждахомь, ѹсѫждаахом, ѹсѫждахомѹсѫждаашете, ѹсѫждашете, ѹсѫждаасте, ѹсѫждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсѫждаахѫ, ѹсѫждахѫ, ѹсѫждаахѹ, ѹсѫждахѹѹсѫждааховѣ, ѹсѫждаховѣѹсѫждаашета, ѹсѫждашета, ѹсѫждааста, ѹсѫждастаѹсѫждаашете, ѹсѫждашете, ѹсѫждаасте, ѹсѫждасте
ѹсѫждат -ѹсѫждаѭ -ѹсѫждаш несв Правя, създавам ꙇ ꙁаконнѫѭ клѧтвѫ. дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ. на съмрьть хотѧште въꙁвѧꙁат тѧготѫ. не домꙑшлѣахѫ же сѧ крста. побѣдънꙑѩ ѹсѹждаѭште прікладъ К 11а 14 Изч К Гр κατασκευάζω ѹсѹждат Нвб Ø