Исторически речник
ѹсѣкновень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹсѣкновен, ѹсѣкновеньѹсѣкновенꙗ, ѹсѣкновена, ѹсѣкновеньꙗѹсѣкновеню, ѹсѣкновенѹ, ѹсѣкновеньюѹсѣкновенмь, ѹсѣкновеньмь, ѹсѣкновенмъ, ѹсѣкновеньмъ, ѹсѣкновенмь, ѹсѣкновенмъѹсѣкновен, ѹсѣкновень, ѹсѣкновенѹсѣкновенꙗ, ѹсѣкновена, ѹсѣкновеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹсѣкновен, ѹсѣкновень, ѹсѣкновенеѹсѣкновенмъ, ѹсѣкновеньмъ, ѹсѣкновенмь, ѹсѣкновеньмь, ѹсѣкновенмъ, ѹсѣкновенмь, ѹсѣкновеномъ, ѹсѣкновенамъѹсѣкновен, ѹсѣкновень, ѹсѣкновен, ѹсѣкновенмѹсѣкновенхъ, ѹсѣкновеньхъ, ѹсѣкновенхь, ѹсѣкновеньхь, ѹсѣкновенхъ, ѹсѣкновенхьѹсѣкновен, ѹсѣкновеньѹсѣкновеню, ѹсѣкновенѹ, ѹсѣкновенью
NnDu
ѹсѣкновенма, ѹсѣкновеньма, ѹсѣкновенма, ѹсѣкновенма
ѹсѣкновень -ꙗ ср ѹсѣкновень свѧтаго оанна прѣдътеѧ  крьсттелꙗ ἡ ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ [вар. τοῦ ἁγίου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου] Църковният празник Отсичане главата на Йоан Кръстител [29 август] мⷺца авгоⷭ҇ ҃ꙁ҃ ѹсѣкновене стааго оана прдѧ  крстлѣ А 152а 27—28 Изч А ѹсѣкновене Нвб усекновение остар ВА НГер