Исторически речник
ѹсꙑрт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсꙑрт сѧѹсꙑрѭ, ѹсꙑрѧ, ѹсꙑрюѹсꙑршѹсꙑртъ, ѹсꙑрть, ѹсꙑртѹсꙑрмъ, ѹсꙑрмь, ѹсꙑрм, ѹсꙑрмоѹсꙑрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсꙑрѧтъ, ѹсꙑрѧть, ѹсꙑрѧтѹсꙑрвѣѹсꙑртаѹсꙑртеѹсꙑрѹсꙑр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсꙑрмъ, ѹсꙑрмь, ѹсꙑрмѹсꙑртеѹсꙑрвѣѹсꙑртаѹсꙑрхъ, ѹсꙑрхь, ѹсꙑрхѹсꙑр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсꙑрѹсꙑрхомъ, ѹсꙑрхомь, ѹсꙑрхом, ѹсꙑрхмꙑѹсꙑрстеѹсꙑршѧ, ѹсꙑршѫ, ѹсꙑрша, ѹсꙑрше, ѹсꙑрхѫѹсꙑрховѣѹсꙑрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсꙑрстеѹсꙑрꙗахъ, ѹсꙑрѣахъ, ѹсꙑраахъ, ѹсꙑрѣхъ, ѹсꙑрꙗхъ, ѹсꙑрѧахъ, ѹсꙑрѧхъ, ѹсꙑрꙗахь, ѹсꙑрѣахь, ѹсꙑраахь, ѹсꙑрѣхь, ѹсꙑрꙗхь, ѹсꙑрѧахь, ѹсꙑрѧхь, ѹсꙑрꙗах, ѹсꙑрѣах, ѹсꙑраах, ѹсꙑрѣх, ѹсꙑрꙗх, ѹсꙑрѧах, ѹсꙑрѧхѹсꙑрꙗаше, ѹсꙑрѣаше, ѹсꙑрааше, ѹсꙑрѣше, ѹсꙑрꙗше, ѹсꙑрѧаше, ѹсꙑрѧшеѹсꙑрꙗаше, ѹсꙑрѣаше, ѹсꙑрааше, ѹсꙑрѣше, ѹсꙑрꙗше, ѹсꙑрѧаше, ѹсꙑрѧшеѹсꙑрꙗахомъ, ѹсꙑрѣахомъ, ѹсꙑраахомъ, ѹсꙑрѣхомъ, ѹсꙑрꙗхомъ, ѹсꙑрѧахомъ, ѹсꙑрѧхомъ, ѹсꙑрꙗахомь, ѹсꙑрѣахомь, ѹсꙑраахомь, ѹсꙑрѣхомь, ѹсꙑрꙗхомь, ѹсꙑрѧахомь, ѹсꙑрѧхомь, ѹсꙑрꙗахом, ѹсꙑрѣахом, ѹсꙑраахом, ѹсꙑрѣхом, ѹсꙑрꙗхом, ѹсꙑрѧахом, ѹсꙑрѧхомѹсꙑрꙗашете, ѹсꙑрѣашете, ѹсꙑраашете, ѹсꙑрѣшете, ѹсꙑрꙗшете, ѹсꙑрꙗасте, ѹсꙑрѣасте, ѹсꙑраасте, ѹсꙑрѣсте, ѹсꙑрꙗсте, ѹсꙑрѧасте, ѹсꙑрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсꙑрꙗахѫ, ѹсꙑрѣахѫ, ѹсꙑраахѫ, ѹсꙑрѣхѫ, ѹсꙑрꙗхѫ, ѹсꙑрꙗахѹ, ѹсꙑрѣахѹ, ѹсꙑраахѹ, ѹсꙑрѣхѹ, ѹсꙑрꙗхѹ, ѹсꙑрѧахѹ, ѹсꙑрѧхѹѹсꙑрꙗаховѣ, ѹсꙑрѣаховѣ, ѹсꙑрааховѣ, ѹсꙑрѣховѣ, ѹсꙑрꙗховѣ, ѹсꙑрѧаховѣ, ѹсꙑрѧховѣѹсꙑрꙗашета, ѹсꙑрѣашета, ѹсꙑраашета, ѹсꙑрѣшета, ѹсꙑрꙗшета, ѹсꙑрꙗаста, ѹсꙑрѣаста, ѹсꙑрааста, ѹсꙑрѣста, ѹсꙑрꙗста, ѹсꙑрѧаста, ѹсꙑрѧстаѹсꙑрꙗашете, ѹсꙑрѣашете, ѹсꙑраашете, ѹсꙑрѣшете, ѹсꙑрꙗшете, ѹсꙑрꙗасте, ѹсꙑрѣасте, ѹсꙑраасте, ѹсꙑрѣсте, ѹсꙑрꙗсте, ѹсꙑрѧасте, ѹсꙑрѧсте
ѹсꙑрт сѧ -ѹсꙑрѭ сѧ -ѹсꙑрш сѧ св За мляко — съсиря се, втвърдя се ѹⷭъꙸірꙶ (!) сѩ ѣко млѣко срце іхъ. аꙁъ же ꙁаконѹ твоемѹ поѹїхъ сѩ СП 118.70 Изч СП Гр τυρόομαι Нвб Срв [съ]сиря се, [под]сиря се