Исторически речник
ѹсꙑн҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹсꙑн҄ен, ѹсꙑн҄еньѹсꙑн҄енꙗ, ѹсꙑн҄ена, ѹсꙑн҄еньꙗѹсꙑн҄еню, ѹсꙑн҄енѹ, ѹсꙑн҄еньюѹсꙑн҄енмь, ѹсꙑн҄еньмь, ѹсꙑн҄енмъ, ѹсꙑн҄еньмъ, ѹсꙑн҄енмь, ѹсꙑн҄енмъѹсꙑн҄ен, ѹсꙑн҄ень, ѹсꙑн҄енѹсꙑн҄енꙗ, ѹсꙑн҄ена, ѹсꙑн҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹсꙑн҄ен, ѹсꙑн҄ень, ѹсꙑн҄енеѹсꙑн҄енмъ, ѹсꙑн҄еньмъ, ѹсꙑн҄енмь, ѹсꙑн҄еньмь, ѹсꙑн҄енмъ, ѹсꙑн҄енмь, ѹсꙑн҄еномъ, ѹсꙑн҄енамъѹсꙑн҄ен, ѹсꙑн҄ень, ѹсꙑн҄ен, ѹсꙑн҄енмѹсꙑн҄енхъ, ѹсꙑн҄еньхъ, ѹсꙑн҄енхь, ѹсꙑн҄еньхь, ѹсꙑн҄енхъ, ѹсꙑн҄енхьѹсꙑн҄ен, ѹсꙑн҄еньѹсꙑн҄еню, ѹсꙑн҄енѹ, ѹсꙑн҄енью
NnDu
ѹсꙑн҄енма, ѹсꙑн҄еньма, ѹсꙑн҄енма, ѹсꙑн҄енма
ѹсꙑн҄ень -ꙗ ср Осиновяване съвъкѹп давъше сѧ емѹ даръ. оⷮ҇ прѣдѣдъ ѹсꙑненью. ꙇ црство кръщенемь твомь. ꙇ еднаьное се. ꙇ аћлское обраꙁъное обѣтоване СЕ 93b 13 Изч СЕ Гр υἱοϑεσία Нвб Срв усиновение остар ВА усиновяване НГер ЕтМл осиновяване АР