Исторически речник
ѹсъпень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹсъпен, ѹсъпеньѹсъпенꙗ, ѹсъпена, ѹсъпеньꙗѹсъпеню, ѹсъпенѹ, ѹсъпеньюѹсъпенмь, ѹсъпеньмь, ѹсъпенмъ, ѹсъпеньмъ, ѹсъпенмь, ѹсъпенмъѹсъпен, ѹсъпень, ѹсъпенѹсъпенꙗ, ѹсъпена, ѹсъпеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹсъпен, ѹсъпень, ѹсъпенеѹсъпенмъ, ѹсъпеньмъ, ѹсъпенмь, ѹсъпеньмь, ѹсъпенмъ, ѹсъпенмь, ѹсъпеномъ, ѹсъпенамъѹсъпен, ѹсъпень, ѹсъпен, ѹсъпенмѹсъпенхъ, ѹсъпеньхъ, ѹсъпенхь, ѹсъпеньхь, ѹсъпенхъ, ѹсъпенхьѹсъпен, ѹсъпеньѹсъпеню, ѹсъпенѹ, ѹсъпенью
NnDu
ѹсъпенма, ѹсъпеньма, ѹсъпенма, ѹсъпенма
ѹсъпень -ꙗ ср 1. Заспиване ꙇс же рее о съмрът его. он же мьнѣшѧ ѣко о ѹсъпен съна глетъ М Йо 11.13 З, А, СК. Срв. С314.17 пото же глагол҄ѫ лце. само мꙙ го прѣложлъ. ѭже бо сьмрьть не сьмрьть глагол҄етъ сꙙ. нъ ѹсꙿпень  сьнъ С 487.9—10 Срв. С487.28 вдѣ л вьсьде ѹже. ѹсьпен  сьнъ сьмрьть наремѫ.  їмѣѭштеѭ прьвѣ сего страшꙺно лце С 488.17 2. Прен. Смърт; успение сего просвѣштенааго старца ѹенка. ѳеѡдоръ  їѡаннъ съповѣдаста м глагол҄ѫшта. ꙗко по ѹсьпен стааго савꙑ. посъла на старьць на орѫд. на лвадѫ С 296.21 ѹсъпень прѣподобьнаго методꙗ Църковният празник Успение на Методий, брат на Константин–Кирил Философ [6 април] мⷺца апрⷧ҇ е҃ стъⷯ мⷱкъ р҃ ҃. ꙇеⷤ҇ в персѣⷯ҇.  паⷮ҇ стаⷢ҇ оца наⷲ҇ евтѵха архппа црграⷣ҇.  паⷮ ѹсьпенѣ прⷣ҇нааⷢ҇ оца нагⷲ҇о. меѳодіа А 145b 21 ѹсъпень прѣсвѧтꙑѩ богородцѧ ῾Η κοίμησις τῆς Θεοτόκου Църковният празник Успение Богородично [15 август]  навеере ѹсьпеню стъѩ бцѧ. ⷳ҇ ҃г҃ марта А 152а 10—11 мⷺца авгоⷭ҇ д҃ꙇ҃. ѹсьпене прстꙑѩ влдцѧ нашеѩ бцѧ. ⷳ ѕ҃ септⷠ҇ѧ А 152а 12—13 ѹсъпень свѧтаго оана ꙁлатоѹстаго ῾Η κοίμησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου ταύτης τῆς μεγαλοπόλεως ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Църковният празник Успение на св. Йоан Златоуст еї. септѧбрѣ. мѣⷰ҇. тоⷤ҇. гї. ѹспене стаго їѡаⷩ҇ ꙁлатоѹстаго У Iб 18—IIа 1 ѹсъпень свѧтꙑѩ аннꙑ ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης Църковният празник Успение на св. Ана, майката на Мария Богородица [25 юли] мⷺца юⷧ҇ ҃д҃. ѹсьпене стъѩ аннъ. мтре бгнъ А 150b 29 Изч М З А СК У С Гр κοίμησις ѹсъпен ꙋсъпен ѹсꙿпень ѹсьпень ѹсьпен ѹсьпене ѹспене Нвб успение книж остар ОА ВА БТР Успение ’църковен празник’ ЕтМл РРОДД