Исторически речник
ѹсъмощр҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹсъмощр҄ен, ѹсъмощр҄еньѹсъмощр҄енꙗ, ѹсъмощр҄ена, ѹсъмощр҄еньꙗѹсъмощр҄еню, ѹсъмощр҄енѹ, ѹсъмощр҄еньюѹсъмощр҄енмь, ѹсъмощр҄еньмь, ѹсъмощр҄енмъ, ѹсъмощр҄еньмъ, ѹсъмощр҄енмь, ѹсъмощр҄енмъѹсъмощр҄ен, ѹсъмощр҄ень, ѹсъмощр҄енѹсъмощр҄енꙗ, ѹсъмощр҄ена, ѹсъмощр҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹсъмощр҄ен, ѹсъмощр҄ень, ѹсъмощр҄енеѹсъмощр҄енмъ, ѹсъмощр҄еньмъ, ѹсъмощр҄енмь, ѹсъмощр҄еньмь, ѹсъмощр҄енмъ, ѹсъмощр҄енмь, ѹсъмощр҄еномъ, ѹсъмощр҄енамъѹсъмощр҄ен, ѹсъмощр҄ень, ѹсъмощр҄ен, ѹсъмощр҄енмѹсъмощр҄енхъ, ѹсъмощр҄еньхъ, ѹсъмощр҄енхь, ѹсъмощр҄еньхь, ѹсъмощр҄енхъ, ѹсъмощр҄енхьѹсъмощр҄ен, ѹсъмощр҄еньѹсъмощр҄еню, ѹсъмощр҄енѹ, ѹсъмощр҄енью
NnDu
ѹсъмощр҄енма, ѹсъмощр҄еньма, ѹсъмощр҄енма, ѹсъмощр҄енма
ѹсъмощр҄ень -ꙗ ср Промисъл, провидение вь врѣменехъ стꙑхъ апостолъ. гда словѹ божьства  въплъштенꙗ ѹсꙿмоштрен ловѣкомъ проповѣдаше сꙙ тъгда вьсел҄енѣ проповѣдьнкъ  апостолъ паулъ. походꙙ ѧꙁꙑкꙑ. доде  къ странамъ сауръскꙑмъ С 24.2—3 Изч С Гр οἰκονομία ѹсꙿмоштрен Нвб Срв усмотрение остар ВА ЕтМл БТР АР