Исторически речник
ѹстꙑдѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстꙑдѣт сѧѹстꙑждѫ, ѹстꙑждѹѹстꙑдшѹстꙑдтъ, ѹстꙑдть, ѹстꙑдтѹстꙑдмъ, ѹстꙑдмь, ѹстꙑдм, ѹстꙑдмоѹстꙑдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстꙑдѧтъ, ѹстꙑдѧть, ѹстꙑдѧтѹстꙑдвѣѹстꙑдтаѹстꙑдтеѹстꙑдѹстꙑд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстꙑдмъ, ѹстꙑдмь, ѹстꙑдмѹстꙑдтеѹстꙑдвѣѹстꙑдтаѹстꙑдѣхъ, ѹстꙑдѣхь, ѹстꙑдѣхѹстꙑдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстꙑдѣѹстꙑдѣхомъ, ѹстꙑдѣхомь, ѹстꙑдѣхом, ѹстꙑдѣхмꙑѹстꙑдѣстеѹстꙑдѣшѧ, ѹстꙑдѣшѫ, ѹстꙑдѣша, ѹстꙑдѣше, ѹстꙑдѣхѫѹстꙑдѣховѣѹстꙑдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстꙑдѣстеѹстꙑдѣахъ, ѹстꙑдѣхъ, ѹстꙑдѧхъ, ѹстꙑдѣахь, ѹстꙑдѣхь, ѹстꙑдѧхь, ѹстꙑдѣах, ѹстꙑдѣх, ѹстꙑдѧхѹстꙑдѣаше, ѹстꙑдѣше, ѹстꙑдѧшеѹстꙑдѣаше, ѹстꙑдѣше, ѹстꙑдѧшеѹстꙑдѣахомъ, ѹстꙑдѣхомъ, ѹстꙑдѧхомъ, ѹстꙑдѣахомь, ѹстꙑдѣхомь, ѹстꙑдѧхомь, ѹстꙑдѣахом, ѹстꙑдѣхом, ѹстꙑдѧхомѹстꙑдѣашете, ѹстꙑдѣшете, ѹстꙑдѣасте, ѹстꙑдѣсте, ѹстꙑдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстꙑдѣахѫ, ѹстꙑдѣхѫ, ѹстꙑдѣахѹ, ѹстꙑдѣхѹ, ѹстꙑдѧхѹѹстꙑдѣаховѣ, ѹстꙑдѣховѣ, ѹстꙑдѧховѣѹстꙑдѣашета, ѹстꙑдѣшета, ѹстꙑдѣаста, ѹстꙑдѣста, ѹстꙑдѧстаѹстꙑдѣашете, ѹстꙑдѣшете, ѹстꙑдѣасте, ѹстꙑдѣсте, ѹстꙑдѧсте
ѹстꙑдѣт сѧ -ѹстꙑждѫ сѧ -ѹстꙑдш сѧ св 1. Засрамя се, посрамя се да постꙑдѩтъ сѩ  съмѩтѫтъ сѩ вьсі враѕ моі. въꙁвратѩтъ сѩ  ѹстꙑдѩтъ сѩ ѕѣло вьскорѣ СП 6.11 л ꙇꙁ гроба долъскааго. л отънѭдѹже вѣмъ  не вѣмъ. ѡтъ ꙁнаемꙑхъ. ꙇ не ꙁнаемꙑхъ. ѡтъ сѫмьнѣнꙿна мѣста. ѡтълѫ сѧ ꙇ отъдѣл. ѹстꙑд сѧ. ѡбраꙁа обраꙁоваанааго. рѫкоѭ бжеѭ СЕ 54b 19 2. Побоя се, изплаша се, смутя се глетъ же свщенꙑ къ немѹ. ѧдо не ѹстꙑд сѧ лца ла. т пота ꙿто сѫщее вь тебѣ. вꙿсѣ бо обнажена сѫтъ прѣдъ ома бжма СЕ 68а 4 толка ꙁнаменꙗ бꙑшꙙ.  толка ѹдеса.  нъсоже сꙙ отъ тѣхъ ѹстꙑдѣшꙙ ждове С 443.3 Изч СП СЕ С Гр καταισχύνομαι αἰσχύνομαι αἰδέομαι Нвб устидя се остар ВА