Исторически речник
ѹстѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстѹдтѹстѹждѫ, ѹстѹждѹѹстѹдшѹстѹдтъ, ѹстѹдть, ѹстѹдтѹстѹдмъ, ѹстѹдмь, ѹстѹдм, ѹстѹдмоѹстѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстѹдѧтъ, ѹстѹдѧть, ѹстѹдѧтѹстѹдвѣѹстѹдтаѹстѹдтеѹстѹдѹстѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстѹдмъ, ѹстѹдмь, ѹстѹдмѹстѹдтеѹстѹдвѣѹстѹдтаѹстѹдхъ, ѹстѹдхь, ѹстѹдхѹстѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстѹдѹстѹдхомъ, ѹстѹдхомь, ѹстѹдхом, ѹстѹдхмꙑѹстѹдстеѹстѹдшѧ, ѹстѹдшѫ, ѹстѹдша, ѹстѹдше, ѹстѹдхѫѹстѹдховѣѹстѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстѹдстеѹстѹждаахъ, ѹстѹждахъ, ѹстѹжахъ, ѹстѹждаахь, ѹстѹждахь, ѹстѹжахь, ѹстѹждаах, ѹстѹждах, ѹстѹжахѹстѹждааше, ѹстѹждаше, ѹстѹжашеѹстѹждааше, ѹстѹждаше, ѹстѹжашеѹстѹждаахомъ, ѹстѹждахомъ, ѹстѹжахомъ, ѹстѹждаахомь, ѹстѹждахомь, ѹстѹжахомь, ѹстѹждаахом, ѹстѹждахом, ѹстѹжахомѹстѹждаашете, ѹстѹждашете, ѹстѹжашете, ѹстѹждаасте, ѹстѹждасте, ѹстѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстѹждаахѫ, ѹстѹждахѫ, ѹстѹжахѫ, ѹстѹждаахѹ, ѹстѹждахѹ, ѹстѹжахѹѹстѹждааховѣ, ѹстѹждаховѣ, ѹстѹжаховѣѹстѹждаашета, ѹстѹждашета, ѹстѹжашета, ѹстѹждааста, ѹстѹждаста, ѹстѹжастаѹстѹждаашете, ѹстѹждашете, ѹстѹжашете, ѹстѹждаасте, ѹстѹждасте, ѹстѹжасте
ѹстѹдт -ѹстѹждѫ -ѹстѹдш св Разхладя, охладя ꙇ тъ въꙁглашъ рее. оте аврааме помлѹ мѧ.  посъл лаꙁарѣ да омотъ конецъ пръста своего въ водѣ.  ѹстѹдтъ ѩꙁкꙑ мо. ѣко страждѫ въ пламен семь М Лк 16.24 Изч М З А СК Гр καταψύχω Нвб устудя ВА Срв остудя диал ВА БТР