Исторически речник
ѹстрѣлт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстрѣлтѹстрѣлѭ, ѹстрѣлѧ, ѹстрѣлюѹстрѣлшѹстрѣлтъ, ѹстрѣлть, ѹстрѣлтѹстрѣлмъ, ѹстрѣлмь, ѹстрѣлм, ѹстрѣлмоѹстрѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстрѣлѧтъ, ѹстрѣлѧть, ѹстрѣлѧтѹстрѣлвѣѹстрѣлтаѹстрѣлтеѹстрѣлѹстрѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстрѣлмъ, ѹстрѣлмь, ѹстрѣлмѹстрѣлтеѹстрѣлвѣѹстрѣлтаѹстрѣлхъ, ѹстрѣлхь, ѹстрѣлхѹстрѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстрѣлѹстрѣлхомъ, ѹстрѣлхомь, ѹстрѣлхом, ѹстрѣлхмꙑѹстрѣлстеѹстрѣлшѧ, ѹстрѣлшѫ, ѹстрѣлша, ѹстрѣлше, ѹстрѣлхѫѹстрѣлховѣѹстрѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстрѣлстеѹстрѣлꙗахъ, ѹстрѣлѣахъ, ѹстрѣлаахъ, ѹстрѣлѣхъ, ѹстрѣлꙗхъ, ѹстрѣлѧахъ, ѹстрѣлѧхъ, ѹстрѣлꙗахь, ѹстрѣлѣахь, ѹстрѣлаахь, ѹстрѣлѣхь, ѹстрѣлꙗхь, ѹстрѣлѧахь, ѹстрѣлѧхь, ѹстрѣлꙗах, ѹстрѣлѣах, ѹстрѣлаах, ѹстрѣлѣх, ѹстрѣлꙗх, ѹстрѣлѧах, ѹстрѣлѧхѹстрѣлꙗаше, ѹстрѣлѣаше, ѹстрѣлааше, ѹстрѣлѣше, ѹстрѣлꙗше, ѹстрѣлѧаше, ѹстрѣлѧшеѹстрѣлꙗаше, ѹстрѣлѣаше, ѹстрѣлааше, ѹстрѣлѣше, ѹстрѣлꙗше, ѹстрѣлѧаше, ѹстрѣлѧшеѹстрѣлꙗахомъ, ѹстрѣлѣахомъ, ѹстрѣлаахомъ, ѹстрѣлѣхомъ, ѹстрѣлꙗхомъ, ѹстрѣлѧахомъ, ѹстрѣлѧхомъ, ѹстрѣлꙗахомь, ѹстрѣлѣахомь, ѹстрѣлаахомь, ѹстрѣлѣхомь, ѹстрѣлꙗхомь, ѹстрѣлѧахомь, ѹстрѣлѧхомь, ѹстрѣлꙗахом, ѹстрѣлѣахом, ѹстрѣлаахом, ѹстрѣлѣхом, ѹстрѣлꙗхом, ѹстрѣлѧахом, ѹстрѣлѧхомѹстрѣлꙗашете, ѹстрѣлѣашете, ѹстрѣлаашете, ѹстрѣлѣшете, ѹстрѣлꙗшете, ѹстрѣлꙗасте, ѹстрѣлѣасте, ѹстрѣлаасте, ѹстрѣлѣсте, ѹстрѣлꙗсте, ѹстрѣлѧасте, ѹстрѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстрѣлꙗахѫ, ѹстрѣлѣахѫ, ѹстрѣлаахѫ, ѹстрѣлѣхѫ, ѹстрѣлꙗхѫ, ѹстрѣлꙗахѹ, ѹстрѣлѣахѹ, ѹстрѣлаахѹ, ѹстрѣлѣхѹ, ѹстрѣлꙗхѹ, ѹстрѣлѧахѹ, ѹстрѣлѧхѹѹстрѣлꙗаховѣ, ѹстрѣлѣаховѣ, ѹстрѣлааховѣ, ѹстрѣлѣховѣ, ѹстрѣлꙗховѣ, ѹстрѣлѧаховѣ, ѹстрѣлѧховѣѹстрѣлꙗашета, ѹстрѣлѣашета, ѹстрѣлаашета, ѹстрѣлѣшета, ѹстрѣлꙗшета, ѹстрѣлꙗаста, ѹстрѣлѣаста, ѹстрѣлааста, ѹстрѣлѣста, ѹстрѣлꙗста, ѹстрѣлѧаста, ѹстрѣлѧстаѹстрѣлꙗашете, ѹстрѣлѣашете, ѹстрѣлаашете, ѹстрѣлѣшете, ѹстрѣлꙗшете, ѹстрѣлꙗасте, ѹстрѣлѣасте, ѹстрѣлаасте, ѹстрѣлѣсте, ѹстрѣлꙗсте, ѹстрѣлѧасте, ѹстрѣлѧсте
ѹстрѣлт -ѹстрѣлѭ -ѹстрѣлш св Поразя, сразя; прострелям не ꙁнамъ ꙗко хс стъ нъ словесꙑ тѣм ѹстрѣл того отъ кротост. вьꙁꙙ отъ кротост побѣдѫ С 381.13 тако ха боѹбц мъше. прведошꙙ на дворъ арꙿхереѡвъ. тъгда же ѹстрѣл҄енъ бꙑстъ връховьн҄ апостолъ отъврьженїмꙿ С 471.28  аште кръв нашеѧ не пролѣѭтъ. словесꙑ нꙑ ѹстрѣлꙙтъ. бѣжвѣ арꙿхерескꙑ ꙗрост. отъбѣжвѣ кнгъ прѣштеньꙗ С 472.8 гда бо ѹꙁьртъ богатааго ѹбогꙑ. въ многоцѣннѫ одеждѫ одѣна. ѹстрѣл҄енъ бꙑстъ пеальѭ. окаꙗлъ себе С 492.29 Изч С Гр πλήσσω σαγηνεύω Нвб устреля, устрелям, устрелвам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв у̀стрел ’удар внезапно заболяване ужилване’ м РРОДД