Исторически речник
ѹстрьмт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстрьмтѹстрьмлѭ, ѹстрьмлѧ, ѹстрьмѧ, ѹстрьмьѭ, ѹстрьмлюѹстрьмшѹстрьмтъ, ѹстрьмть, ѹстрьмтѹстрьммъ, ѹстрьммь, ѹстрьмм, ѹстрьммоѹстрьмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстрьмѧтъ, ѹстрьмѧть, ѹстрьмѧтѹстрьмвѣѹстрьмтаѹстрьмтеѹстрьмѹстрьм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстрьммъ, ѹстрьммь, ѹстрьммѹстрьмтеѹстрьмвѣѹстрьмтаѹстрьмхъ, ѹстрьмхь, ѹстрьмхѹстрьм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстрьмѹстрьмхомъ, ѹстрьмхомь, ѹстрьмхом, ѹстрьмхмꙑѹстрьмстеѹстрьмшѧ, ѹстрьмшѫ, ѹстрьмша, ѹстрьмше, ѹстрьмхѫѹстрьмховѣѹстрьмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстрьмстеѹстрьмлꙗахъ, ѹстрьмьꙗахъ, ѹстрьмлꙗахь, ѹстрьмьꙗахь, ѹстрьмлꙗах, ѹстрьмьꙗахѹстрьмлꙗаше, ѹстрьмьꙗашеѹстрьмлꙗаше, ѹстрьмьꙗашеѹстрьмлꙗахомъ, ѹстрьмьꙗахомъ, ѹстрьмлꙗахомь, ѹстрьмьꙗахомь, ѹстрьмлꙗахом, ѹстрьмьꙗахомѹстрьмлꙗашете, ѹстрьмьꙗашете, ѹстрьмлꙗасте, ѹстрьмьꙗасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстрьмлꙗахѫ, ѹстрьмьꙗахѫ, ѹстрьмлꙗахѹ, ѹстрьмьꙗахѹѹстрьмлꙗаховѣ, ѹстрьмьꙗаховѣѹстрьмлꙗашета, ѹстрьмьꙗашета, ѹстрьмлꙗаста, ѹстрьмьꙗастаѹстрьмлꙗашете, ѹстрьмьꙗашете, ѹстрьмлꙗасте, ѹстрьмьꙗасте
ѹстрьмт -ѹстрьмлѭ -ѹстрьмш св ѹставт и ѹстрьмт κρίνω Постановя и разпоредя т тако алеѯандръ помлъа. пакꙑ же онѣмъ молꙙште сꙙ мѹ. ономѹ глагол҄ѫштѹ мѹ. тако ѹставхомъ  ѹстръмхомъ.  много облаѧ хъ.  о бѫдѫштхъ съповѣдаѧ мъ С 130.23—24 Изч С ѹстръмт Нвб устремя ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР