Исторически речник
ѹстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсттѹщѫ, ѹщѹѹстшѹсттъ, ѹстть, ѹсттѹстмъ, ѹстмь, ѹстм, ѹстмоѹстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстѧтъ, ѹстѧть, ѹстѧтѹствѣѹсттаѹсттеѹстѹст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстмъ, ѹстмь, ѹстмѹсттеѹствѣѹсттаѹстхъ, ѹстхь, ѹстхѹст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстѹстхомъ, ѹстхомь, ѹстхом, ѹстхмꙑѹстстеѹстшѧ, ѹстшѫ, ѹстша, ѹстше, ѹстхѫѹстховѣѹстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстстеѹщаахъ, ѹщахъ, ѹщаахь, ѹщахь, ѹщаах, ѹщахѹщааше, ѹщашеѹщааше, ѹщашеѹщаахомъ, ѹщахомъ, ѹщаахомь, ѹщахомь, ѹщаахом, ѹщахомѹщаашете, ѹщашете, ѹщаасте, ѹщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹщаахѫ, ѹщахѫ, ѹщаахѹ, ѹщахѹѹщааховѣ, ѹщаховѣѹщаашета, ѹщашета, ѹщааста, ѹщастаѹщаашете, ѹщашете, ѹщаасте, ѹщасте
ѹстт -ѹщѫ -ѹстш несв Подбуждам, подстрекавам, подтиквам някого към нещо окаꙗне  ѹнꙑле.  беꙁаконю дѣлателю. аште цѣсарѹ твомѹ ѹстꙙштѹ мене не покорхъ сꙙ. како мі сꙙ стъ тебѣ покорт С 61.17—18 слꙑште жестосрьдв ... пото на беꙁърат мрꙿ ѹстте рат. аште да сте сꙑнове сѡн҄. лкѹте съ ꙙдꙑ свом С 324.23 Изч С Гр παραινέω μελετάω Нвб Ø