Исторически речник
ѹстат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстатѹстанѫ, ѹстанѹѹстанешѹстанетъ, ѹстанеть, ѹстанетѹстанемъ, ѹстанемь, ѹстанем, ѹстанемоѹстанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстанѫтъ, ѹстанѹтъ, ѹстанѫть, ѹстанѹть, ѹстанѫт, ѹстанѹтѹстаневѣѹстанетаѹстанетеѹстанѹстан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстанѣмъ, ѹстанѣмь, ѹстанѣмѹстанѣтеѹстанѣвѣѹстанѣтаѹстахъ, ѹстахь, ѹстахѹста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстаѹстахомъ, ѹстахомь, ѹстахом, ѹстахмꙑѹстастеѹсташѧ, ѹсташѫ, ѹсташа, ѹсташе, ѹстахѫѹстаховѣѹстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстастеѹстанѣахъ, ѹстанѧхъ, ѹстанѣахь, ѹстанѧхь, ѹстанѣах, ѹстанѧхѹстанѣаше, ѹстанѧшеѹстанѣаше, ѹстанѧшеѹстанѣахомъ, ѹстанѧхомъ, ѹстанѣахомь, ѹстанѧхомь, ѹстанѣахом, ѹстанѧхомѹстанѣашете, ѹстанѣасте, ѹстанѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстанѣахѫ, ѹстанѣахѹ, ѹстанѧхѹѹстанѣаховѣ, ѹстанѧховѣѹстанѣашета, ѹстанѣаста, ѹстанѧстаѹстанѣашете, ѹстанѣасте, ѹстанѧсте
ѹстат -ѹстанѫ -ѹстанеш св 1. Престана, спра, прекъсна се с прстѫпъш съ слѣда. пркоснѫ сѧ кра рꙁѣ его.  абе ѹста крьв теене СК Лк 8.44 2. Успокоя се, укротя се ꙇ въставъ ꙁапрѣт вѣтрѹ. ꙇ рее морю мль  ѹстан.  ѹлеже вѣтръ  бꙑстъ тшна велѣ М Мк 4.39 Изч М З СК Гр ἵσταμαι φιμόομαι Нвб Срв устана ’престана, спра’ диал ДА