Исторически речник
ѹставт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹставт сѧѹставлѭ, ѹставлѧ, ѹставѧ, ѹставьѭ, ѹставлюѹставшѹставтъ, ѹставть, ѹставтѹставмъ, ѹставмь, ѹставм, ѹставмоѹставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹставѧтъ, ѹставѧть, ѹставѧтѹставвѣѹставтаѹставтеѹставѹстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹставмъ, ѹставмь, ѹставмѹставтеѹставвѣѹставтаѹставхъ, ѹставхь, ѹставхѹставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹставовѹставхомъ, ѹставхомь, ѹставхом, ѹставхмꙑѹставстеѹставшѧ, ѹставшѫ, ѹставша, ѹставше, ѹставхѫѹставховѣѹставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹставстеѹставлꙗахъ, ѹставлꙗхъ, ѹставьꙗхъ, ѹставлѣахъ, ѹставлѣхъ, ѹставѣахъ, ѹставѣхъ, ѹставлѧахъ, ѹставлѧхъ, ѹставѧахъ, ѹставѧхъ, ѹставлꙗахь, ѹставлꙗхь, ѹставьꙗхь, ѹставлѣахь, ѹставлѣхь, ѹставѣахь, ѹставѣхь, ѹставлѧахь, ѹставлѧхь, ѹставѧахь, ѹставѧхь, ѹставлꙗах, ѹставлꙗх, ѹставьꙗх, ѹставлѣах, ѹставлѣх, ѹставѣах, ѹставѣх, ѹставлѧах, ѹставлѧх, ѹставѧах, ѹставѧхѹставлꙗаше, ѹставлꙗше, ѹставьꙗше, ѹставлѣаше, ѹставлѣше, ѹставѣаше, ѹставѣше, ѹставлѧаше, ѹставлѧше, ѹставѧаше, ѹставѧшеѹставлꙗаше, ѹставлꙗше, ѹставьꙗше, ѹставлѣаше, ѹставлѣше, ѹставѣаше, ѹставѣше, ѹставлѧаше, ѹставлѧше, ѹставѧаше, ѹставѧшеѹставлꙗахомъ, ѹставлꙗхомъ, ѹставьꙗхомъ, ѹставлѣахомъ, ѹставлѣхомъ, ѹставѣахомъ, ѹставѣхомъ, ѹставлѧахомъ, ѹставлѧхомъ, ѹставѧахомъ, ѹставѧхомъ, ѹставлꙗахомь, ѹставлꙗхомь, ѹставьꙗхомь, ѹставлѣахомь, ѹставлѣхомь, ѹставѣахомь, ѹставѣхомь, ѹставлѧахомь, ѹставлѧхомь, ѹставѧахомь, ѹставѧхомь, ѹставлꙗахом, ѹставлꙗхом, ѹставьꙗхом, ѹставлѣахом, ѹставлѣхом, ѹставѣахом, ѹставѣхом, ѹставлѧахом, ѹставлѧхом, ѹставѧахом, ѹставѧхомѹставлꙗашете, ѹставлꙗшете, ѹставьꙗшете, ѹставлѣашете, ѹставлѣшете, ѹставѣашете, ѹставѣшете, ѹставлꙗасте, ѹставлꙗсте, ѹставьꙗсте, ѹставлѣасте, ѹставлѣсте, ѹставѣасте, ѹставѣсте, ѹставлѧасте, ѹставлѧсте, ѹставѧасте, ѹставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹставлꙗахѫ, ѹставлꙗхѫ, ѹставьꙗхѫ, ѹставлѣахѫ, ѹставлѣхѫ, ѹставѣахѫ, ѹставѣхѫ, ѹставлꙗахѹ, ѹставлꙗхѹ, ѹставьꙗхѹ, ѹставлѣахѹ, ѹставлѣхѹ, ѹставѣахѹ, ѹставѣхѹ, ѹставлѧахѹ, ѹставлѧхѹ, ѹставѧахѹ, ѹставѧхѹѹставлꙗаховѣ, ѹставлꙗховѣ, ѹставьꙗховѣ, ѹставлѣаховѣ, ѹставлѣховѣ, ѹставѣаховѣ, ѹставѣховѣ, ѹставлѧаховѣ, ѹставлѧховѣ, ѹставѧаховѣ, ѹставѧховѣѹставлꙗашета, ѹставлꙗшета, ѹставьꙗшета, ѹставлѣашета, ѹставлѣшета, ѹставѣашета, ѹставѣшета, ѹставлꙗаста, ѹставлꙗста, ѹставьꙗста, ѹставлѣаста, ѹставлѣста, ѹставѣаста, ѹставѣста, ѹставлѧаста, ѹставлѧста, ѹставѧаста, ѹставѧстаѹставлꙗашете, ѹставлꙗшете, ѹставьꙗшете, ѹставлѣашете, ѹставлѣшете, ѹставѣашете, ѹставѣшете, ѹставлꙗасте, ѹставлꙗсте, ѹставьꙗсте, ѹставлѣасте, ѹставлѣсте, ѹставѣасте, ѹставѣсте, ѹставлѧасте, ѹставлѧсте, ѹставѧасте, ѹставѧсте
ѹставт сѧ -ѹставлѭ сѧ -ѹставш сѧ св Успокоя се; дойда на себе си въстанѣта глагол҄ꙙ  поката сꙙ.  грѣс ваю оставьꙗѭтъ сꙙ.  ꙗко ѹставвъша сꙙ въстаста съ пъванмъ С 211.13 Изч С Нвб Ø