Исторически речник
ѹслꙑшань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹслꙑшан, ѹслꙑшаньѹслꙑшанꙗ, ѹслꙑшана, ѹслꙑшаньꙗѹслꙑшаню, ѹслꙑшанѹ, ѹслꙑшаньюѹслꙑшанмь, ѹслꙑшаньмь, ѹслꙑшанмъ, ѹслꙑшаньмъ, ѹслꙑшанмь, ѹслꙑшанмъѹслꙑшан, ѹслꙑшань, ѹслꙑшанѹслꙑшанꙗ, ѹслꙑшана, ѹслꙑшаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹслꙑшан, ѹслꙑшань, ѹслꙑшанеѹслꙑшанмъ, ѹслꙑшаньмъ, ѹслꙑшанмь, ѹслꙑшаньмь, ѹслꙑшанмъ, ѹслꙑшанмь, ѹслꙑшаномъ, ѹслꙑшанамъѹслꙑшан, ѹслꙑшань, ѹслꙑшан, ѹслꙑшанмѹслꙑшанхъ, ѹслꙑшаньхъ, ѹслꙑшанхь, ѹслꙑшаньхь, ѹслꙑшанхъ, ѹслꙑшанхьѹслꙑшан, ѹслꙑшаньѹслꙑшаню, ѹслꙑшанѹ, ѹслꙑшанью
NnDu
ѹслꙑшанма, ѹслꙑшаньма, ѹслꙑшанма, ѹслꙑшанма
ѹслꙑшань -ꙗ ср 1. Изслушване, чуване ѡ ѹслꙑшань гю гласъ молтвꙑ нашеѩ. гю помолмъ сѧ СЕ 60а 20 2. Вести, мълва, слухове ѹслꙑште бран  ѹслꙑшанꙗ бран вдте. не ѹжасаіте с подобаетъ бо всѣмь смь бꙑт. нъ не тогда бѫдетъ коньна СК Мт 24.6 Изч СК СЕ Гр ἀκοαί ѹслꙑшан Нвб услишание остар ВА Срв всеуслишание остар