Исторически речник
ѹсꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ѹсꙗ, ѹсьꙗѹсѩ, ѹсьѩ, ѹсѫ, ѹсеѹс, ѹсьѹсѭ, ѹсьѭ, ѹсѫ, ѹсѧ, ѹсю, ѹсѹѹсѥѭ, ѹсьѥѭ, ѹсеѫ, ѹсеѧ, ѹсеюѹс, ѹсь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ѹсѥѹсѩ, ѹсьѩ, ѹсеѹс, ѹсь, ѹсеѹсꙗмъ, ѹсꙗмь, ѹсьꙗмъ, ѹсьꙗмьѹсꙗм, ѹсьꙗмѹсꙗхъ, ѹсꙗхь, ѹсьꙗхъ, ѹсьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
ѹс, ѹсьѹсю, ѹсью, ѹсѹѹсꙗма, ѹсьꙗма
ѹсꙗ ж Природа, същност, същина емѹже аћл  вꙿсѧ слꙑ нбсънꙑѩ двшѧ сѧ. вьпльщьша сѧ ба вдѧще съмѣренемь. бжѭ ѹсѭ нашеѭ плътѭ покрꙑвъшѭ сѧ СЕ 53а 8 въ істінѫ богатъ. ѣко сѹгѹбѫѭ ѹсіѭ хвѫ отъ пілата. прітъ. ꙇ богатъ. ѣко бесцѣннаго бісъра К 14b 23 Срв. С453.13 Изч СЕ К С От гр οὐσία осꙗ ѹсіꙗ Нвб Ø