Исторически речник
ѹрѣшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹрѣштѹрѣшѫ, ѹрѣшѹѹрѣшшѹрѣштъ, ѹрѣшть, ѹрѣштѹрѣшмъ, ѹрѣшмь, ѹрѣшм, ѹрѣшмоѹрѣште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹрѣшѧтъ, ѹрѣшѧть, ѹрѣшѧтѹрѣшвѣѹрѣштаѹрѣштеѹрѣшѹрѣш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹрѣшмъ, ѹрѣшмь, ѹрѣшмѹрѣштеѹрѣшвѣѹрѣштаѹрѣшхъ, ѹрѣшхь, ѹрѣшхѹрѣш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹрѣшѹрѣшхомъ, ѹрѣшхомь, ѹрѣшхом, ѹрѣшхмꙑѹрѣшстеѹрѣшшѧ, ѹрѣшшѫ, ѹрѣшша, ѹрѣшше, ѹрѣшхѫѹрѣшховѣѹрѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹрѣшстеѹрѣшаахъ, ѹрѣшахъ, ѹрѣшаахь, ѹрѣшахь, ѹрѣшаах, ѹрѣшахѹрѣшааше, ѹрѣшашеѹрѣшааше, ѹрѣшашеѹрѣшаахомъ, ѹрѣшахомъ, ѹрѣшаахомь, ѹрѣшахомь, ѹрѣшаахом, ѹрѣшахомѹрѣшаашете, ѹрѣшашете, ѹрѣшаасте, ѹрѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹрѣшаахѫ, ѹрѣшахѫ, ѹрѣшаахѹ, ѹрѣшахѹѹрѣшааховѣ, ѹрѣшаховѣѹрѣшаашета, ѹрѣшашета, ѹрѣшааста, ѹрѣшастаѹрѣшаашете, ѹрѣшашете, ѹрѣшаасте, ѹрѣшасте
ѹрѣшт -ѹрѣшѫ -ѹрѣшш св Отстраня, премахна, развържа мьнѣ рее котꙑгꙑ постлаш гда нштѧѧ одѣваш. мене съгрѣваш. гда схъ горькꙑѧ стѹден  болѣꙁн ѹрѣшш. постелꙗмъ мѹ котꙑгꙑ С 341.21 Изч С Гр λύω Нвб Срв [от]решвам, [от]реша диал Дюв НГер ЕтМл ДА