Исторически речник
ѹрцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹрцатѹрѫ, ѹрцаѭ, ѹрцаѫ, ѹрѧ, ѹрцаѧ, ѹрѹ, ѹрцаюѹреш, ѹрцаш, ѹрцаеш, ѹрцаашѹретъ, ѹрцатъ, ѹрцаетъ, ѹрцаатъ, ѹреть, ѹрцать, ѹрцаеть, ѹрцаать, ѹрет, ѹрцат, ѹрцает, ѹрцаатѹремъ, ѹрцамъ, ѹрцаемъ, ѹрцаамъ, ѹремь, ѹрцамь, ѹрцаемь, ѹрцаамь, ѹрем, ѹрцам, ѹрцаем, ѹрцаам, ѹремо, ѹрцамо, ѹрцаемо, ѹрцаамоѹрете, ѹрцате, ѹрцаете, ѹрцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹрѫтъ, ѹрцаѭтъ, ѹрцаѫтъ, ѹрцаѧтъ, ѹрѹтъ, ѹрцаютъ, ѹрѫть, ѹрцаѭть, ѹрцаѫть, ѹрцаѧть, ѹрѹть, ѹрцають, ѹрѫт, ѹрцаѭт, ѹрцаѫт, ѹрцаѧт, ѹрѹт, ѹрцаютѹревѣ, ѹрцавѣ, ѹрцаевѣ, ѹрцаавѣѹрета, ѹрцата, ѹрцаета, ѹрцаатаѹрете, ѹрцате, ѹрцаете, ѹрцаатеѹр, ѹрцаѹр, ѹрца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹрмъ, ѹрцамъ, ѹрѣмъ, ѹрамъ, ѹрмь, ѹрцамь, ѹрѣмь, ѹрамь, ѹрм, ѹрцам, ѹрѣм, ѹрамѹрте, ѹрцате, ѹрѣте, ѹратеѹрвѣ, ѹрцавѣ, ѹрѣвѣ, ѹравѣѹрта, ѹрцата, ѹрѣта, ѹратаѹрцахъ, ѹрцахь, ѹрцахѹрца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹрцаѹрцахомъ, ѹрцахомь, ѹрцахом, ѹрцахмꙑѹрцастеѹрцашѧ, ѹрцашѫ, ѹрцаша, ѹрцаше, ѹрцахѫѹрцаховѣѹрцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹрцастеѹрцаахъ, ѹрцахъ, ѹрцаахь, ѹрцахь, ѹрцаах, ѹрцахѹрцааше, ѹрцашеѹрцааше, ѹрцашеѹрцаахомъ, ѹрцахомъ, ѹрцаахомь, ѹрцахомь, ѹрцаахом, ѹрцахомѹрцаашете, ѹрцашете, ѹрцаасте, ѹрцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹрцаахѫ, ѹрцахѫ, ѹрцаахѹ, ѹрцахѹѹрцааховѣ, ѹрцаховѣѹрцаашета, ѹрцашета, ѹрцааста, ѹрцастаѹрцаашете, ѹрцашете, ѹрцаасте, ѹрцасте
ѹрцат -ѹрцаѭ -ѹрцаш несв 1. Прикривам, скривам; изменям, отричам се от нещо бъ же еднъ прꙁраетъ. съвѧꙁаѩ вꙿсѧ ѹрцаѭщѧѩ своего обраꙁа.  съвѣщаваѭщѧѩ на нь. ѫꙁам въ тъмѫ вътрътъравъ. съвѧꙁанъ СЕ 55а 6 2. Прич. сег. деят. като същ. ѹрцаѩ м ед ὁ διορίζων Този, който определя, отрежда, посочва да аште томѹ вѣрѹш ꙗко вѣрѫ матъ. то  то вѣроѭ прм. ꙗкоже бо кръстѧ  прносꙙ бескврънънѫѭ жрътвѫ. ного нсоже твортъ. нъ тъьѭ рѫцѣ вьꙁдвгнетъ къ свꙙтѣ троц стѣ. сце  покаан тебѣ ѹрцаѧ. ного нсоже твортъ. нъ тъѭ ѧꙁꙑкомъ съпасен тебѣ твортъ С 362.4 Изч СЕ С Гр βασκαίνω Нвб Срв уричам НГер ЕтМл