Исторически речник
ѹрнаꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ѹрнаꙗѹрнꙑѩ, ѹрнꙑѧ, ѹрнꙑѫ, ѹрнꙑеѹрнѣѹрнѫѭ, ѹрнѫѫ, ѹрнѫѧ, ѹрнѹюѹрнѫѭ, ѹрнѫѫ, ѹрнѫѧ, ѹрнѹюѹрнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ѹрнаꙗ, ѹрнаа-----
NfOuNfGuNfDu
---
ѹрнаꙗ -ꙑѩ ж ЛИ Прозвище на Вирсавия, съпруга на Урий, похитена от цар Давид [2Цар 11.12— 26] и родила от него цар Соломон [2Цар 11.27; 3Цар 1.11] есе же роді дда црѣ. ддъ же црь роді соломона ѿ ѹрінꙑѩ А Мт 1.6 Изч А СК Гр ἡ τοῦ Οὐρίου ѹрінаꙗ ѹрнаꙗ