Исторически речник
ѹрещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹрещѹрекѫ, ѹрекѹѹреешѹреетъ, ѹрееть, ѹреетѹреемъ, ѹреемь, ѹреем, ѹреемоѹреете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹрекѫтъ, ѹрекѹтъ, ѹрекѫть, ѹрекѹть, ѹрекѫт, ѹрекѹтѹреевѣѹреетаѹреетеѹрьц, ѹръц, ѹрцѹрьц, ѹръц, ѹрц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹрьцѣмъ, ѹръцѣмъ, ѹрцѣмъ, ѹрьцѣмь, ѹръцѣмь, ѹрцѣмь, ѹрьцѣм, ѹръцѣм, ѹрцѣмѹрьцѣте, ѹръцъте, ѹрцѣтеѹрьцѣвѣ, ѹръцѣвѣ, ѹрцѣвѣѹрьцѣта, ѹръцѣта, ѹрцѣтаѹрѣхъ, ѹрекохъ, ѹрѣхь, ѹрекохь, ѹрѣх, ѹрекохѹрее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹрееѹрѣхомъ, ѹрекохомъ, ѹрѣхомь, ѹрекохомь, ѹрѣхом, ѹрекохом, ѹрекохмꙑѹрѣсте, ѹрекостеѹрѣшѧ, ѹрекошѧ, ѹрѣшѫ, ѹрекошѫ, ѹрѣша, ѹрекоша, ѹрѣше, ѹрекоше, ѹрекохѫѹрѣховѣ, ѹрекоховѣѹрѣста, ѹрекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹрѣсте, ѹрекостеѹреахъ, ѹреахь, ѹреахѹреашеѹреашеѹреахомъ, ѹреахомь, ѹреахомѹреашете, ѹреасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹреахѫ, ѹреахѹѹреаховѣѹреашета, ѹреастаѹреашете, ѹреасте
ѹрещ -ѹрекѫ -ѹрееш св 1. Определя, установя прѣстѫпа ꙁаконъ даудъ. ꙁаконъ етворо етворцеѭ ѹрее. ꙿто же наѳанꙿ къ даудѹ рее. тꙑ ес црѹ сътворвꙑ то С 360.15 2. Прич. мин. страд. като прил. ѹреенъ ὡρισμένος Уречен, уговорен, определен се поставьꙗѭ тꙙ дьньсь. не въ ѹреенъ дьнь раꙁѹмѣва. нъ вънѫ  прсно. ꙗкоже рее свꙙтꙑ паулъ С 357.20 Изч С Гр κελεύω Нвб урека, уричам ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв уречен прил