Исторически речник
ѹравьнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹравьнт сѧѹравьнѭ, ѹравьнѧ, ѹравьнюѹравьншѹравьнтъ, ѹравьнть, ѹравьнтѹравьнмъ, ѹравьнмь, ѹравьнм, ѹравьнмоѹравьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹравьнѧтъ, ѹравьнѧть, ѹравьнѧтѹравьнвѣѹравьнтаѹравьнтеѹравьнѹравьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹравьнмъ, ѹравьнмь, ѹравьнмѹравьнтеѹравьнвѣѹравьнтаѹравьнхъ, ѹравьнхь, ѹравьнхѹравьн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹравьнѹравьнхомъ, ѹравьнхомь, ѹравьнхом, ѹравьнхмꙑѹравьнстеѹравьншѧ, ѹравьншѫ, ѹравьнша, ѹравьнше, ѹравьнхѫѹравьнховѣѹравьнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹравьнстеѹравьнꙗахъ, ѹравьнѣахъ, ѹравьнаахъ, ѹравьнѣхъ, ѹравьнꙗхъ, ѹравьнѧахъ, ѹравьнѧхъ, ѹравьнꙗахь, ѹравьнѣахь, ѹравьнаахь, ѹравьнѣхь, ѹравьнꙗхь, ѹравьнѧахь, ѹравьнѧхь, ѹравьнꙗах, ѹравьнѣах, ѹравьнаах, ѹравьнѣх, ѹравьнꙗх, ѹравьнѧах, ѹравьнѧхѹравьнꙗаше, ѹравьнѣаше, ѹравьнааше, ѹравьнѣше, ѹравьнꙗше, ѹравьнѧаше, ѹравьнѧшеѹравьнꙗаше, ѹравьнѣаше, ѹравьнааше, ѹравьнѣше, ѹравьнꙗше, ѹравьнѧаше, ѹравьнѧшеѹравьнꙗахомъ, ѹравьнѣахомъ, ѹравьнаахомъ, ѹравьнѣхомъ, ѹравьнꙗхомъ, ѹравьнѧахомъ, ѹравьнѧхомъ, ѹравьнꙗахомь, ѹравьнѣахомь, ѹравьнаахомь, ѹравьнѣхомь, ѹравьнꙗхомь, ѹравьнѧахомь, ѹравьнѧхомь, ѹравьнꙗахом, ѹравьнѣахом, ѹравьнаахом, ѹравьнѣхом, ѹравьнꙗхом, ѹравьнѧахом, ѹравьнѧхомѹравьнꙗашете, ѹравьнѣашете, ѹравьнаашете, ѹравьнѣшете, ѹравьнꙗшете, ѹравьнꙗасте, ѹравьнѣасте, ѹравьнаасте, ѹравьнѣсте, ѹравьнꙗсте, ѹравьнѧасте, ѹравьнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹравьнꙗахѫ, ѹравьнѣахѫ, ѹравьнаахѫ, ѹравьнѣхѫ, ѹравьнꙗхѫ, ѹравьнꙗахѹ, ѹравьнѣахѹ, ѹравьнаахѹ, ѹравьнѣхѹ, ѹравьнꙗхѹ, ѹравьнѧахѹ, ѹравьнѧхѹѹравьнꙗаховѣ, ѹравьнѣаховѣ, ѹравьнааховѣ, ѹравьнѣховѣ, ѹравьнꙗховѣ, ѹравьнѧаховѣ, ѹравьнѧховѣѹравьнꙗашета, ѹравьнѣашета, ѹравьнаашета, ѹравьнѣшета, ѹравьнꙗшета, ѹравьнꙗаста, ѹравьнѣаста, ѹравьнааста, ѹравьнѣста, ѹравьнꙗста, ѹравьнѧаста, ѹравьнѧстаѹравьнꙗашете, ѹравьнѣашете, ѹравьнаашете, ѹравьнѣшете, ѹравьнꙗшете, ѹравьнꙗасте, ѹравьнѣасте, ѹравьнаасте, ѹравьнѣсте, ѹравьнꙗсте, ѹравьнѧасте, ѹравьнѧсте
ѹравьнт сѧ -ѹравьнѭ сѧ -ѹравьнш сѧ св Приравня се с някого, стана равен [някому] ѣко къто въ облацѣхъ ѹравьнітъ сѩ гю. подобітъ сѩ гю въ снхъ бжіхъ СП 88.7 Изч СП Гр ἰσόομαι ѹравьніт сѩ Нвб уравня [се], уравнявам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР