Исторически речник
ѹпѹстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹпѹсттѹпѹщѫ, ѹпѹщѹѹпѹстшѹпѹсттъ, ѹпѹстть, ѹпѹсттѹпѹстмъ, ѹпѹстмь, ѹпѹстм, ѹпѹстмоѹпѹстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹпѹстѧтъ, ѹпѹстѧть, ѹпѹстѧтѹпѹствѣѹпѹсттаѹпѹсттеѹпѹстѹпѹст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹпѹстмъ, ѹпѹстмь, ѹпѹстмѹпѹсттеѹпѹствѣѹпѹсттаѹпѹстхъ, ѹпѹстхь, ѹпѹстхѹпѹст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹпѹстѹпѹстхомъ, ѹпѹстхомь, ѹпѹстхом, ѹпѹстхмꙑѹпѹстстеѹпѹстшѧ, ѹпѹстшѫ, ѹпѹстша, ѹпѹстше, ѹпѹстхѫѹпѹстховѣѹпѹстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹпѹстстеѹпѹщаахъ, ѹпѹстѣхъ, ѹпѹщаахь, ѹпѹстѣхь, ѹпѹщаах, ѹпѹстѣхѹпѹщааше, ѹпѹстѣшеѹпѹщааше, ѹпѹстѣшеѹпѹщаахомъ, ѹпѹстѣхомъ, ѹпѹщаахомь, ѹпѹстѣхомь, ѹпѹщаахом, ѹпѹстѣхомѹпѹщаашете, ѹпѹстѣшете, ѹпѹщаасте, ѹпѹстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹпѹщаахѫ, ѹпѹстѣхѫ, ѹпѹщаахѹ, ѹпѹстѣхѹѹпѹщааховѣ, ѹпѹстѣховѣѹпѹщаашета, ѹпѹстѣшета, ѹпѹщааста, ѹпѹстѣстаѹпѹщаашете, ѹпѹстѣшете, ѹпѹщаасте, ѹпѹстѣсте
ѹпѹстт -ѹпѹщѫ -ѹпѹстш св Пусна, изпусна повелѣно бо мъ бѣ. да овꙑ пешт сѫште въ манастꙑр въжегъше. дрѹꙁ же на раꙁбонкꙑ ѹстръмвъшꙙ сꙙ ѹстрашшꙙ. ꙗкоже омрьтвѣт мъ  меꙙ ѹпꙋстт. т тако по дꙿномѹ  по двѣма обраꙁѹѭште. влѣаахѫ С 39.4 Изч С Гр ἐξεάω ѹпꙋстт Нвб упусна [се], опусна [се], упущам диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР