Исторически речник
ѹпот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹпотѹпоѭ, ѹпоѧ, ѹпоѫ, ѹпоюѹпошѹпотъ, ѹпоть, ѹпотѹпомъ, ѹпомь, ѹпом, ѹпомоѹпоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹпоѧтъ, ѹпоѧть, ѹпоѧтѹповѣѹпотаѹпотеѹпоѹпо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹпомъ, ѹпомь, ѹпомѹпотеѹповѣѹпотаѹпохъ, ѹпохь, ѹпохѹпо
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹпоѹпохомъ, ѹпохомь, ѹпохом, ѹпохмꙑѹпостеѹпошѧ, ѹпошѫ, ѹпоша, ѹпошеѹпоховѣѹпоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹпостеѹпоѣхъ, ѹпоѧхъ, ѹпоѣх, ѹпоѧхьѹпоѣше, ѹпоѧшеѹпоѣше, ѹпоѧшеѹпоѣхомъ, ѹпоѧхомъ, ѹпоѣхомь, ѹпоѧхомь, ѹпоѣхом, ѹпоѧхомѹпоѣшете, ѹпоѣсте, ѹпоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹпоѣхѫ, ѹпоѣхѹ, ѹпоѧхѹѹпоѣховѣ, ѹпоѧховѣѹпоѣшета, ѹпоѣста, ѹпоѧстаѹпоѣшете, ѹпоѣсте, ѹпоѧсте
ѹпот -ѹпоѭ -ѹпош св 1. Напия, упия сꙑ на распонѣ. въкѹслъ ес. ꙇꙁ гѫбꙑ оцьта ꙇ ѹполъ ес. вꙿсѧ ненавдѧщѧѩ тебѣ. весь же дхъ непрнъ. ꙇ вꙿсѣкѫ ѩꙁѭ квасънѫѭ. квасомь не сплъненомь. погꙑбѣльнꙑмь СЕ 42b 15 Прен.Упоя, замая, помрача. сце хъ гръжден ѹдръжанꙗ. ѹмꙑ бо хъ прѣльштенꙗ. меъ тъштаню. ѹповъ не дастъ. ѹмънѹѹмѹ оес сквоꙁѣ пролꙗвъш сꙙ на н҄емь тьмѣ проꙁьрѣт С 339.16 2. Напоя, полея, орося сходъ ѹтрѹ  веерѹ ѹкрасіш. посѣтілъ есі ꙁемⷧѩ  ѹпо ѭ ѹмножілъ есі обогатіті ѭ СП 64.10 ѹпот кого до рѫга Напия; упия някого, докато стане за присмех аще кꙿто дрѹга своего ѹпотъ до рѫга. да постте сѧ оба ж҃ дьне СЕ 104а 24 Изч СП СЕ С Гр μεϑύσκω ἐκμεϑύσκω Нвб упоя [се], упоявам [се], упойвам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА