Исторически речник
ѹплът сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹплът сѧѹплъѫ, ѹплъѹѹплъшѹплътъ, ѹплъть, ѹплътѹплъмъ, ѹплъмь, ѹплъм, ѹплъмоѹплъте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹплъѧтъ, ѹплъѧть, ѹплъѧтѹплъвѣѹплътаѹплътеѹплъѹплъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹплъмъ, ѹплъмь, ѹплъмѹплътеѹплъвѣѹплътаѹплъхъ, ѹплъхь, ѹплъхѹплъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹплъѹплъхомъ, ѹплъхомь, ѹплъхом, ѹплъхмꙑѹплъстеѹплъшѧ, ѹплъшѫ, ѹплъша, ѹплъше, ѹплъхѫѹплъховѣѹплъста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹплъстеѹплъаахъ, ѹплъахъ, ѹплъаахь, ѹплъахь, ѹплъаах, ѹплъахѹплъааше, ѹплъашеѹплъааше, ѹплъашеѹплъаахомъ, ѹплъахомъ, ѹплъаахомь, ѹплъахомь, ѹплъаахом, ѹплъахомѹплъаашете, ѹплъашете, ѹплъаасте, ѹплъасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹплъаахѫ, ѹплъахѫ, ѹплъаахѹ, ѹплъахѹѹплъааховѣ, ѹплъаховѣѹплъаашета, ѹплъашета, ѹплъааста, ѹплъастаѹплъаашете, ѹплъашете, ѹплъаасте, ѹплъасте
ѹплът сѧ -ѹплъѫ сѧ -ѹплъш сѧ св Опълча се, противопоставя се ѣште ѹплъітъ сѩ на мѩ плъкъ не ѹбоітъ сѩ сръдьце мое. ѣште въстанетъ на мѩ бранъ на нь аꙁъ ѹпъваѭ СП 26.3 Изч СП Гр παρατάσσομαι ѹплъіт сѩ Нвб опълча се ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ