Исторически речник
ѹпепелт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹпепелтѹпепелѭ, ѹпепелѧ, ѹпепелюѹпепелшѹпепелтъ, ѹпепелть, ѹпепелтѹпепелмъ, ѹпепелмь, ѹпепелм, ѹпепелмоѹпепелте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹпепелѧтъ, ѹпепелѧть, ѹпепелѧтѹпепелвѣѹпепелтаѹпепелтеѹпепелѹпепел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹпепелмъ, ѹпепелмь, ѹпепелмѹпепелтеѹпепелвѣѹпепелтаѹпепелхъ, ѹпепелхь, ѹпепелхѹпепел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹпепелѹпепелхомъ, ѹпепелхомь, ѹпепелхом, ѹпепелхмꙑѹпепелстеѹпепелшѧ, ѹпепелшѫ, ѹпепелша, ѹпепелше, ѹпепелхѫѹпепелховѣѹпепелста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹпепелстеѹпепелꙗахъ, ѹпепелѣахъ, ѹпепелаахъ, ѹпепелѣхъ, ѹпепелꙗхъ, ѹпепелѧахъ, ѹпепелѧхъ, ѹпепелꙗахь, ѹпепелѣахь, ѹпепелаахь, ѹпепелѣхь, ѹпепелꙗхь, ѹпепелѧахь, ѹпепелѧхь, ѹпепелꙗах, ѹпепелѣах, ѹпепелаах, ѹпепелѣх, ѹпепелꙗх, ѹпепелѧах, ѹпепелѧхѹпепелꙗаше, ѹпепелѣаше, ѹпепелааше, ѹпепелѣше, ѹпепелꙗше, ѹпепелѧаше, ѹпепелѧшеѹпепелꙗаше, ѹпепелѣаше, ѹпепелааше, ѹпепелѣше, ѹпепелꙗше, ѹпепелѧаше, ѹпепелѧшеѹпепелꙗахомъ, ѹпепелѣахомъ, ѹпепелаахомъ, ѹпепелѣхомъ, ѹпепелꙗхомъ, ѹпепелѧахомъ, ѹпепелѧхомъ, ѹпепелꙗахомь, ѹпепелѣахомь, ѹпепелаахомь, ѹпепелѣхомь, ѹпепелꙗхомь, ѹпепелѧахомь, ѹпепелѧхомь, ѹпепелꙗахом, ѹпепелѣахом, ѹпепелаахом, ѹпепелѣхом, ѹпепелꙗхом, ѹпепелѧахом, ѹпепелѧхомѹпепелꙗашете, ѹпепелѣашете, ѹпепелаашете, ѹпепелѣшете, ѹпепелꙗшете, ѹпепелꙗасте, ѹпепелѣасте, ѹпепелаасте, ѹпепелѣсте, ѹпепелꙗсте, ѹпепелѧасте, ѹпепелѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹпепелꙗахѫ, ѹпепелѣахѫ, ѹпепелаахѫ, ѹпепелѣхѫ, ѹпепелꙗхѫ, ѹпепелꙗахѹ, ѹпепелѣахѹ, ѹпепелаахѹ, ѹпепелѣхѹ, ѹпепелꙗхѹ, ѹпепелѧахѹ, ѹпепелѧхѹѹпепелꙗаховѣ, ѹпепелѣаховѣ, ѹпепелааховѣ, ѹпепелѣховѣ, ѹпепелꙗховѣ, ѹпепелѧаховѣ, ѹпепелѧховѣѹпепелꙗашета, ѹпепелѣашета, ѹпепелаашета, ѹпепелѣшета, ѹпепелꙗшета, ѹпепелꙗаста, ѹпепелѣаста, ѹпепелааста, ѹпепелѣста, ѹпепелꙗста, ѹпепелѧаста, ѹпепелѧстаѹпепелꙗашете, ѹпепелѣашете, ѹпепелаашете, ѹпепелѣшете, ѹпепелꙗшете, ѹпепелꙗасте, ѹпепелѣасте, ѹпепелаасте, ѹпепелѣсте, ѹпепелꙗсте, ѹпепелѧасте, ѹпепелѧсте
ѹпепелт -ѹпепелѭ -ѹпепелш св Опепеля, изпепеля, опожаря вдѣхъ дꙑма ж н҄еѧ до нꙑн҄ѣшьнꙗго въсходꙙшта.  ꙁемѭ огн҄емъ ѹпепел҄енѫ.  всего плода праꙁдъна.  мокротънꙑѧ влагꙑ С 128.21 Изч С Гр τεφρόω Нвб Срв опепеля, опепелявам БТР АР