Исторически речник
ѹорѫжт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹорѫжтѹорѫжѫ, ѹорѫжѹѹорѫжшѹорѫжтъ, ѹорѫжть, ѹорѫжтѹорѫжмъ, ѹорѫжмь, ѹорѫжм, ѹорѫжмоѹорѫжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹорѫжѧтъ, ѹорѫжѧть, ѹорѫжѧтѹорѫжвѣѹорѫжтаѹорѫжтеѹорѫжѹорѫж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹорѫжмъ, ѹорѫжмь, ѹорѫжмѹорѫжтеѹорѫжвѣѹорѫжтаѹорѫжхъ, ѹорѫжхь, ѹорѫжхѹорѫж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹорѫжѹорѫжхомъ, ѹорѫжхомь, ѹорѫжхом, ѹорѫжхмꙑѹорѫжстеѹорѫжшѧ, ѹорѫжшѫ, ѹорѫжша, ѹорѫжше, ѹорѫжхѫѹорѫжховѣѹорѫжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹорѫжстеѹорѫжаахъ, ѹорѫжахъ, ѹорѫжаахь, ѹорѫжахь, ѹорѫжаах, ѹорѫжахѹорѫжааше, ѹорѫжашеѹорѫжааше, ѹорѫжашеѹорѫжаахомъ, ѹорѫжахомъ, ѹорѫжаахомь, ѹорѫжахомь, ѹорѫжаахом, ѹорѫжахомѹорѫжаашете, ѹорѫжашете, ѹорѫжаасте, ѹорѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹорѫжаахѫ, ѹорѫжахѫ, ѹорѫжаахѹ, ѹорѫжахѹѹорѫжааховѣ, ѹорѫжаховѣѹорѫжаашета, ѹорѫжашета, ѹорѫжааста, ѹорѫжастаѹорѫжаашете, ѹорѫжашете, ѹорѫжаасте, ѹорѫжасте
ѹорѫжт -ѹорѫжѫ -ѹорѫжш св Превърна нещо в оръжие, въоръжа [образно] поміловавъ прѣльштенꙑѩ творць. дрѣво отъѣдъ. дрѣвънѹмѹ родѹ даетъ. ꙇ страсть въведе ісцѣленье. наслѣдованье страсті. ꙇ на дрьжѧштаго съмрьть. ѹорѫжꙇ съмрьть. побѣждъшааго трѹд. ꙇ пакꙑ свободь бъⷭ҇і къ К 10b 2 Изч К Гр ἀνϑοπλίζω ѹорѫжꙇт Нвб Срв [въ]оръжа [се], [въ]оръжавам [се] ОА ВА НГер ЕтМл АР