Исторически речник
ѹнꙑнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹнꙑн, ѹнꙑньѹнꙑнꙗ, ѹнꙑна, ѹнꙑньꙗѹнꙑню, ѹнꙑнѹ, ѹнꙑньюѹнꙑнмь, ѹнꙑньмь, ѹнꙑнмъ, ѹнꙑньмъ, ѹнꙑнмь, ѹнꙑнмъѹнꙑн, ѹнꙑнь, ѹнꙑнѹнꙑнꙗ, ѹнꙑна, ѹнꙑньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹнꙑн, ѹнꙑнь, ѹнꙑнеѹнꙑнмъ, ѹнꙑньмъ, ѹнꙑнмь, ѹнꙑньмь, ѹнꙑнмъ, ѹнꙑнмь, ѹнꙑномъ, ѹнꙑнамъѹнꙑн, ѹнꙑнь, ѹнꙑн, ѹнꙑнмѹнꙑнхъ, ѹнꙑньхъ, ѹнꙑнхь, ѹнꙑньхь, ѹнꙑнхъ, ѹнꙑнхьѹнꙑн, ѹнꙑньѹнꙑню, ѹнꙑнѹ, ѹнꙑнью
NnDu
ѹнꙑнма, ѹнꙑньма, ѹнꙑнма, ѹнꙑнма
ѹнꙑнь -ꙗ ср Униние, скръб, печал вьꙁдрѣма дша моѣ отъ ѹнꙑнѣ. ѹтвръді мѩ въ словесехъ твоїхъ СП 118.28  ег҄да тѧ вдтъ мѫжьскꙑ вꙿсе тръпѧща. пакꙑ налагаетъ т ѹнꙑне. многопрлежьно СЕ 88а 23 вꙿсегда ѹбо тамо ѹбогꙑ въ ѹнꙑн дрꙙхльствѣ бꙑваатъ. богатꙑ же въ сласт  вь весел С 491.15  не тъьѭ се. нъ  отъ нѣхъ многъ. раꙁльна ѹнꙑньꙗ раждаѭтъ сꙙ. праꙁдьнъствѹѭштїмъ. о жтстѣхъ праꙁдьньствхъ. пасꙑ же тамо. ѹбогꙑ ѹбо въ дрꙙхльствѣ. богатъ же вь весел С 492.20 гда бо ѹꙁьртъ богатааго ѹбогꙑ. въ многоцѣннѫ одеждѫ одѣна. ѹстрѣл҄енъ бꙑстъ пеальѭ. окаꙗлъ себе. тъмам прмꙑсллъ. сꙺде же  само ѹнꙑн отꙙто бꙑстъ. дна бо вьсѣмъ стъ рꙁа С 493.1 Изч СП СЕ С Гр ἀκηδία ἀϑυμία ѹнꙑн ѹнꙑне Нвб униние ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв унилост ж