Исторически речник
ѹнꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹнꙑватѹнꙑваѭ, ѹнꙑваѫ, ѹнꙑваѧ, ѹнꙑваюѹнꙑваш, ѹнꙑваеш, ѹнꙑваашѹнꙑватъ, ѹнꙑваетъ, ѹнꙑваатъ, ѹнꙑвать, ѹнꙑваеть, ѹнꙑваать, ѹнꙑват, ѹнꙑвает, ѹнꙑваатѹнꙑвамъ, ѹнꙑваемъ, ѹнꙑваамъ, ѹнꙑвамь, ѹнꙑваемь, ѹнꙑваамь, ѹнꙑвам, ѹнꙑваем, ѹнꙑваам, ѹнꙑвамо, ѹнꙑваемо, ѹнꙑваамоѹнꙑвате, ѹнꙑваете, ѹнꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹнꙑваѭтъ, ѹнꙑваѫтъ, ѹнꙑваѧтъ, ѹнꙑваютъ, ѹнꙑваѭть, ѹнꙑваѫть, ѹнꙑваѧть, ѹнꙑвають, ѹнꙑваѭт, ѹнꙑваѫт, ѹнꙑваѧт, ѹнꙑваютѹнꙑвавѣ, ѹнꙑваевѣ, ѹнꙑваавѣѹнꙑвата, ѹнꙑваета, ѹнꙑваатаѹнꙑвате, ѹнꙑваете, ѹнꙑваатеѹнꙑваѹнꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹнꙑвамъ, ѹнꙑвамь, ѹнꙑвамѹнꙑватеѹнꙑвавѣѹнꙑватаѹнꙑвахъ, ѹнꙑвахь, ѹнꙑвахѹнꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹнꙑваѹнꙑвахомъ, ѹнꙑвахомь, ѹнꙑвахом, ѹнꙑвахмꙑѹнꙑвастеѹнꙑвашѧ, ѹнꙑвашѫ, ѹнꙑваша, ѹнꙑваше, ѹнꙑвахѫѹнꙑваховѣѹнꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹнꙑвастеѹнꙑваахъ, ѹнꙑвахъ, ѹнꙑваахь, ѹнꙑвахь, ѹнꙑваах, ѹнꙑвахѹнꙑвааше, ѹнꙑвашеѹнꙑвааше, ѹнꙑвашеѹнꙑваахомъ, ѹнꙑвахомъ, ѹнꙑваахомь, ѹнꙑвахомь, ѹнꙑваахом, ѹнꙑвахомѹнꙑваашете, ѹнꙑвашете, ѹнꙑваасте, ѹнꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹнꙑваахѫ, ѹнꙑвахѫ, ѹнꙑваахѹ, ѹнꙑвахѹѹнꙑвааховѣ, ѹнꙑваховѣѹнꙑваашета, ѹнꙑвашета, ѹнꙑвааста, ѹнꙑвастаѹнꙑваашете, ѹнꙑвашете, ѹнꙑваасте, ѹнꙑвасте
ѹнꙑват -ѹнꙑваѭ -ѹнꙑваш несв сег деят същ ѹнꙑваѭще м мн οἱ ἐν ὀλιγοψυχίᾳ Унилите, падналите духом, малодушните гі бже нашъ. ѹтѣшене скръбѧщмъ. ꙇ плаѭщмъ сѧ ѹвѣтъ. ꙇ вꙿсѣмъ ѹнꙑваѭщмъ ꙁастѫплене сꙑ СЕ 57b 2 Изч СЕ Нвб унивая остар НГер Срв унивям остар ВА унивам ОА БТР АР