Исторически речник
ѹмѧкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмѧкнѫт*ѹмѧкнѫ*ѹмѧкнешѹмѧкнетъѹмѧкнемъѹмѧкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмѧкнѫтъ*ѹмѧкневѣ*ѹмѧкнета*ѹмѧкнете*ѹмѧкн*ѹмѧкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ѹмѧкнѣмъ*ѹмѧкнѣте*ѹмѧкнѣвѣ*ѹмѧкнѣта*ѹмѧкнѫхъ*ѹмѧкнѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*ѹмѧкнѫ*ѹмѧкнѫхомъ*ѹмѧкнѫсте*ѹмѧкнѫшѧ*ѹмѧкнѫховѣ*ѹмѧкнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*ѹмѧкнѫсте*ѹмѧкнѣахъ*ѹмѧкнѣаше*ѹмѧкнѣаше*ѹмѧкнѣахомъ*ѹмѧкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹмѧкнѣахѫ*ѹмѧкнѣаховѣ*ѹмѧкнѣашета*ѹмѧкнѣашете
ѹмѧкнѫт -ѹмѧкнѫ -ѹмѧкнеш св Омекна, размекна се, стана мек [образно] раꙁдѣлішѩ сѩ отъ гнѣва ліца его. ї прібліжішѩ сѩ срдца іхъ. ѹмѩкнѫшѩ словеса іхъ пае олѣа.  та сѫтъ стрѣлꙑ СП 54.22 Изч СП Гр ἁπαλύνομαι ѹмѩкнѫт Нвб Срв омекна ОА ЕтМл БТР АР