Исторически речник
ѹмѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмѣстѹмѣшѫ, ѹмѣшѹѹмѣсшѹмѣстъ, ѹмѣсть, ѹмѣстѹмѣсмъ, ѹмѣсмь, ѹмѣсм, ѹмѣсмоѹмѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмѣсѧтъ, ѹмѣсѧть, ѹмѣсѧтѹмѣсвѣѹмѣстаѹмѣстеѹмѣсѹмѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмѣсмъ, ѹмѣсмь, ѹмѣсмѹмѣстеѹмѣсвѣѹмѣстаѹмѣсхъ, ѹмѣсхь, ѹмѣсхѹмѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмѣсѹмѣсхомъ, ѹмѣсхомь, ѹмѣсхом, ѹмѣсхмꙑѹмѣсстеѹмѣсшѧ, ѹмѣсшѫ, ѹмѣсша, ѹмѣсше, ѹмѣсхѫѹмѣсховѣѹмѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмѣсстеѹмѣшаахъ, ѹмѣшахъ, ѹмѣшаахь, ѹмѣшахь, ѹмѣшаах, ѹмѣшахѹмѣшааше, ѹмѣшашеѹмѣшааше, ѹмѣшашеѹмѣшаахомъ, ѹмѣшахомъ, ѹмѣшаахомь, ѹмѣшахомь, ѹмѣшаахом, ѹмѣшахомѹмѣшаашете, ѹмѣшашете, ѹмѣшаасте, ѹмѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмѣшаахѫ, ѹмѣшахѫ, ѹмѣшаахѹ, ѹмѣшахѹѹмѣшааховѣ, ѹмѣшаховѣѹмѣшаашете, ѹмѣшашете, ѹмѣшаасте, ѹмѣшастеѹмѣшаашета, ѹмѣшашета, ѹмѣшааста, ѹмѣшаста
ѹмѣст -ѹмѣшѫ -ѹмѣсш св Омеся, измеся днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. на гоже жрънв съмлѣшꙙ.  рѫцѣ ѹмѣсста  огн҄ь съвръш. нъ гоже дѣвца беꙁдрала  бе сѣмене просвѣт С 395.30 Изч С Гр μαλάσσω Нвб Срв омеся ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА