Исторически речник
ѹмꙑслт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмꙑслтѹмꙑшлѭ, ѹмꙑслѭ, ѹмꙑслѧ, ѹмꙑслюѹмꙑслшѹмꙑслтъ, ѹмꙑслть, ѹмꙑслтѹмꙑслмъ, ѹмꙑслмь, ѹмꙑслм, ѹмꙑслмоѹмꙑслте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмꙑслѧтъ, ѹмꙑслѧть, ѹмꙑслѧтѹмꙑслвѣѹмꙑслтаѹмꙑслтеѹмꙑслѹмꙑсл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмꙑслмъ, ѹмꙑслмь, ѹмꙑслмѹмꙑслтеѹмꙑслвѣѹмꙑслтаѹмꙑслхъ, ѹмꙑслхь, ѹмꙑслхѹмꙑсл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмꙑслѹмꙑслхомъ, ѹмꙑслхомь, ѹмꙑслхом, ѹмꙑслхмꙑѹмꙑслстеѹмꙑслшѧ, ѹмꙑслшѫ, ѹмꙑслша, ѹмꙑслше, ѹмꙑслхѫѹмꙑслховѣѹмꙑслста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмꙑслстеѹмꙑшлꙗахъ, ѹмꙑшлꙗхъ, ѹмꙑшлѣахъ, ѹмꙑшлѣхъ, ѹмꙑслѣахъ, ѹмꙑслѧхъ, ѹмꙑшлꙗахь, ѹмꙑшлꙗхь, ѹмꙑшлѣахь, ѹмꙑшлѣхь, ѹмꙑслѣахь, ѹмꙑслѧхь, ѹмꙑшлꙗах, ѹмꙑшлꙗх, ѹмꙑшлѣах, ѹмꙑшлѣх, ѹмꙑслѣах, ѹмꙑслѧхѹмꙑшлꙗаше, ѹмꙑшлꙗше, ѹмꙑшлѣаше, ѹмꙑшлѣше, ѹмꙑслѣаше, ѹмꙑслѧшеѹмꙑшлꙗаше, ѹмꙑшлꙗше, ѹмꙑшлѣаше, ѹмꙑшлѣше, ѹмꙑслѣаше, ѹмꙑслѧшеѹмꙑшлꙗахомъ, ѹмꙑшлꙗхомъ, ѹмꙑшлѣахомъ, ѹмꙑшлѣхомъ, ѹмꙑслѣахомъ, ѹмꙑслѧхомъ, ѹмꙑшлꙗахомь, ѹмꙑшлꙗхомь, ѹмꙑшлѣахомь, ѹмꙑшлѣхомь, ѹмꙑслѣахомь, ѹмꙑслѧхомь, ѹмꙑшлꙗахом, ѹмꙑшлꙗхом, ѹмꙑшлѣахом, ѹмꙑшлѣхом, ѹмꙑслѣахом, ѹмꙑслѧхомѹмꙑшлꙗашете, ѹмꙑшлꙗшете, ѹмꙑшлѣашете, ѹмꙑшлѣшете, ѹмꙑслѣашете, ѹмꙑшлꙗасте, ѹмꙑшлꙗсте, ѹмꙑшлѣасте, ѹмꙑшлѣсте, ѹмꙑслѣасте, ѹмꙑслѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмꙑшлꙗахѫ, ѹмꙑшлꙗхѫ, ѹмꙑшлѣахѫ, ѹмꙑшлѣхѫ, ѹмꙑслѣахѫ, ѹмꙑшлꙗахѹ, ѹмꙑшлꙗхѹ, ѹмꙑшлѣахѹ, ѹмꙑшлѣхѹ, ѹмꙑслѣахѹ, ѹмꙑслѧхѹѹмꙑшлꙗаховѣ, ѹмꙑшлꙗховѣ, ѹмꙑшлѣаховѣ, ѹмꙑшлѣховѣ, ѹмꙑслѣаховѣ, ѹмꙑслѧховѣѹмꙑшлꙗашета, ѹмꙑшлꙗшета, ѹмꙑшлѣашета, ѹмꙑшлѣшета, ѹмꙑслѣашета, ѹмꙑшлꙗаста, ѹмꙑшлꙗста, ѹмꙑшлѣаста, ѹмꙑшлѣста, ѹмꙑслѣаста, ѹмꙑслѧстаѹмꙑшлꙗашете, ѹмꙑшлꙗшете, ѹмꙑшлѣашете, ѹмꙑшлѣшете, ѹмꙑслѣашете, ѹмꙑшлꙗасте, ѹмꙑшлꙗсте, ѹмꙑшлѣасте, ѹмꙑшлѣсте, ѹмꙑслѣасте, ѹмꙑслѧсте
ѹмꙑслт -ѹмꙑшлѭ -ѹмꙑслш св Замисля, намисля, реша се же емѹ ѹмꙑшльшѹ се анћлъ гнь вь сьнѣ ѣв сѧ емѹ глѩ. осіфе сне ддвъ. не ѹбо сѧ пріѩті женꙑ твоеѩ марѩ. сѫштее бо вь не. ѿ дха ста естъ А Мт 1.20 л вьꙁьрѣвъ на такъ къ. помꙑслтъ на блѫдъ. л ѹмꙑслтъ съложене. тог҄да аще вьꙁведетъ о срца с къ бѹ СЕ 37а 1 вратарцꙙ женꙑ словесе не сътрьпѣ.  про же вьс. съвꙙꙁана тъьѭ ѹꙁьрѣвъше раꙁбѣгошꙙ сꙙ. како ѹбо ѹмꙑслл бꙑшꙙ. на коньцꙙ вьсел҄енꙑѧ тешт.  въсадт сътворено слово о въскръсен С 442.23 ѹмꙑслт неправьдѫ ἀδικίαν λογίζομαι Замисля несправедливост, неправда ъто сѩ хваліші воꙁълобо сльнꙑ. беꙁаконнъе въсъ денъ неправьдѫ ѹмꙑслі ѩꙁꙑкъ твоі СП 51.4 ѹмꙑслт правьдѫ λογίζομαι ὀρϑῶς Реша справедливо, отсъдя саторннъ же много мѫдръство въспрмъ. ѹмꙑслвъ правьдѫ ꙗко мѫжь тъ. мльалвѫ жꙁнь стъ обꙑклъ.  не трѣбѹтъ нꙑнꙗ красенъ хлѣвнъ. сътвор мѹ клѣть дъвопомосттѫ С 204.13—14 Изч А СП СЕ С Гр ἐνϑυμέομαι ἐννοέω ѹмꙑсліт Нвб умисля [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР