Исторически речник
ѹмꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмꙑватѹмꙑваѭ, ѹмꙑваѫ, ѹмꙑваѧ, ѹмꙑваюѹмꙑваш, ѹмꙑваеш, ѹмꙑваашѹмꙑватъ, ѹмꙑваетъ, ѹмꙑваатъ, ѹмꙑвать, ѹмꙑваеть, ѹмꙑваать, ѹмꙑват, ѹмꙑвает, ѹмꙑваатѹмꙑвамъ, ѹмꙑваемъ, ѹмꙑваамъ, ѹмꙑвамь, ѹмꙑваемь, ѹмꙑваамь, ѹмꙑвам, ѹмꙑваем, ѹмꙑваам, ѹмꙑвамо, ѹмꙑваемо, ѹмꙑваамоѹмꙑвате, ѹмꙑваете, ѹмꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмꙑваѭтъ, ѹмꙑваѫтъ, ѹмꙑваѧтъ, ѹмꙑваютъ, ѹмꙑваѭть, ѹмꙑваѫть, ѹмꙑваѧть, ѹмꙑвають, ѹмꙑваѭт, ѹмꙑваѫт, ѹмꙑваѧт, ѹмꙑваютѹмꙑвавѣ, ѹмꙑваевѣ, ѹмꙑваавѣѹмꙑвата, ѹмꙑваета, ѹмꙑваатаѹмꙑвате, ѹмꙑваете, ѹмꙑваатеѹмꙑваѹмꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмꙑвамъ, ѹмꙑвамь, ѹмꙑвамѹмꙑватеѹмꙑвавѣѹмꙑватаѹмꙑвахъ, ѹмꙑвахь, ѹмꙑвахѹмꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмꙑваѹмꙑвахомъ, ѹмꙑвахомь, ѹмꙑвахом, ѹмꙑвахмꙑѹмꙑвастеѹмꙑвашѧ, ѹмꙑвашѫ, ѹмꙑваша, ѹмꙑваше, ѹмꙑвахѫѹмꙑваховѣѹмꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмꙑвастеѹмꙑваахъ, ѹмꙑвахъ, ѹмꙑваахь, ѹмꙑвахь, ѹмꙑваах, ѹмꙑвахѹмꙑвааше, ѹмꙑвашеѹмꙑвааше, ѹмꙑвашеѹмꙑваахомъ, ѹмꙑвахомъ, ѹмꙑваахомь, ѹмꙑвахомь, ѹмꙑваахом, ѹмꙑвахомѹмꙑваашете, ѹмꙑвашете, ѹмꙑваасте, ѹмꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмꙑваахѫ, ѹмꙑвахѫ, ѹмꙑваахѹ, ѹмꙑвахѹѹмꙑвааховѣ, ѹмꙑваховѣѹмꙑваашета, ѹмꙑвашета, ѹмꙑвааста, ѹмꙑвастаѹмꙑваашете, ѹмꙑвашете, ѹмꙑваасте, ѹмꙑвасте
ѹмꙑват -ѹмꙑваѭ -ѹмꙑваш несв ѹмꙑват ноꙃѣ νίπτω τοὺς πόδας Умивам, измивам краката [староеврейски обичай, получил в християнската религия символично значение] по томь же въл водѫ въ ѹмꙑвальнцѫ. ꙇ наѧтъ ѹмꙑват ноѕѣ ѹенкомъ. ꙇ отрат лентемь. ꙇмъже бѣ прѣпоѣсанъ М Йо 13.5 З А СК аште ѹбо аꙁъ ѹмꙑхъ ваш ноѕѣ гь  ѹтель. ꙇ вꙑ длъжьн есте дрѹгъ дрѹгѹ ѹмꙑват ноѕѣ М Йо 13.14 З А СК ѹмꙑваѩ ноꙃѣ ὁ νίπτων τοὺς πόδας Този, който измива краката [при староеврейския обичай, получил в християнската религия символично значение] рьц м кто бол҄. ѹмꙑваѧ л ноꙁѣ. л онъ мѹже ѹмꙑваатъ ноꙁѣ С 303.19 Изч М З А СК С ѹмꙑваті ѹмъваті Нвб умивам [се], умия [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА